Ana Sayfa / Duyuru
2012-2013 Öğretim yılı BESYO Özel Yetenek Sınav Duyurusu 11497 defa okundu    

T.C.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
ÖN KAYIT ve ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
 
 
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na 2012-2013 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.
 
Bölümler
Öğrenim Süresi
Kontenjanlar
Açıklama
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
4 yıl
40
(15 Bayan, 25 Erkek)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
4 yıl
40
(10 Bayan, 30 Erkek)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim)
4 yıl
40
(10 Bayan, 30 Erkek)
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü
       *4 yıl (+1)
40
(20 Bayan, 20 Erkek)
Spor Yöneticiliği Bölümü
4 yıl
40
(10 Bayan, 30 Erkek)
*Bu bölümde 1 yıl süre ile İngilizce Hazırlık sınıfı vardır. Almanya/Köln Spor Üniversitesi ile
ortak program yürütülmektedir.
 
Başvuru Tarih ve Yeri:

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 18-29 Haziran 2012 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası (http://iys.inonu.edu.tr/index.php?web=besyo&dil=tr) üzerinden on-line yapılacaktır.
 
Başvuru Koşulları

1.     T.C. vatandaşı olmak
2.     En az lise mezunu olmak
3.     2012 YGS sınavında puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) herhangi birisinden, en az 180.00 puan, milli sporcular, öğretmen liseleri, spor liseleri, spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlar için en az 140.00 puan almış olmak.
4.     Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak
 
İstenecek belgeler:

1.     Başvuru formu (web üzerinden yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm ve branş tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her  aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu)
2.     En az lise diploması fotokopisi (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı)
3.     1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
4.     Nüfus cüzdanı fotokopisi
5.     2012 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi
6.     Sağlık raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur ibareli)
7.     Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı)
8.     Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösterir belge
9.     Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (belge varsa ilgili federasyon ya da SGM tarafından onaylı olmalıdır-Sporcu Özgeçmiş tablosu    web sayfamızdan ilan edilecektir)
10. 2012-2013 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için kayıt ücretini gösteren banka dekontunun aslı
 
Not:
a.     WEB üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri 4 Temmuz 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İnönü Üniversitesi Kampüsü,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü/Malatya adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
b.     Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilir
c.      2011-ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve özel yetenek sınavı sonucu, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların  ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2011-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
 
Özel Yetenek Sınavı Tarih ve Uygulaması:

·       2012-2013 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları 09-13 Temmuz 2012 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor tesislerinde yapılacaktır. Özel yetenek sınavları ile ilgili detaylı sınav programı, branşlar ve değerlendirme yöntemleri ön kayıt tarihinden önce sadece İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfasından ilan edilecektir. Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu  verilmeyecektir.
·       Adayların girmesi gereken sınav tarih ve yerleri kendilerine ait başvuru yaptıkları web otomasyon alanından bildirilecektir.
·       Engelli ve kronik hastalığı olan adaylar genel olarak hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel Yetenek Sınavına katılmak zorundadırlar.
   Son Yayınlanma Tarihi: 05-07-2012
Spam Traps