Engelli Bireylerin Hayata Katılmasını Sağlayacak AB Projesi Onay Aldı

Yaşam · May 24, 2018 · 0

Engelli Bireylerin Hayata Katılmasını Sağlayacak AB Projesi Onay Aldı

İnönü Üniversitesinin Erasmus+ “KA205 Gençlik Programları için Stratejik Ortaklık” kapsamında yapmış olduğu proje başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe verilmeye uygun görüldü.  


Eğitim Bilimleri Enstitüsünden yapılan açıklamada "The European Social and Transversal Competence Passport for Youth with Disabilities – A Tool for Validation of Non-formal and Informal Acquired Competences (EUCOMPASS) ismiyle onaylanan projemizin temel amacı, özellikle engelli gençlerin toplumunun ekonomisine, sosyal, kültürel hayatına daha fazla katılımını sağlamak için onların mevcut yeterliliklerinin (becerilerinin)  tanınması, yaygın eğitim ve enformel öğrenmelerin geçerli kılınması, bu bilgi ve becerilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasıdır." denildi.


Projenin engelli bireylerin topluma ve ekonomiye entegre edilmesi noktasında önemli olduğu söylenen açıklamada "15 yaş üzeri engelli bireylerin toplumun yüzde 17’isini oluşturduğu gerçeğini göz ardı edilecek bir durum değildir. Bu kesimin genel anlamda, toplumun farklı alanlarına katılım düzeyi istenilen seviyede değildir. Böyle bir durumun oluşmasına etki eden birçok faktör vardır. İşte tam da burada, bu proje kapsamında, engelli bireylerin önünden duran, onların toplumun ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatına dahil olmasını engelleyen faktörler masaya yatırılacak ve yapılacak saha araştırmaları ve eğitimler sayesinde toplumda mevcut bazı sorunların belli bir düzeyde giderilmesi söz konusu olacaktır. Bu saha çalışmaları Malatya/Türkiye, Viyana/Avusturya, Plovid/Bulgaristan, Brüksel/Belçika’da yapılacaktır.  Proje ortaklarımız Malatya MEM, Avusturya Vienna Association Of Educatıon Volunteers (V.A.E.V.) Treffpunkt Für Bıldung, Betreung Und Beratung, Bulgaristan’dan Marıe Curıe Assocıatıon-Mca Branch Smolyan ve Belçika’dan Phoenıxkm Bvba’dır." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamanın devamında "Özellikle, Avrupa Birliğinin öncelikli stratejileri arasında olan engelli bireylerin topluma daha fazla dahil edilmesi nosyonu kapsamında, proje aracılığıyla dezavantajlı bireylerin mevcut yeterliliklerinin (becerilerinin) tanınması, yaygın eğitim ve enformel öğrenmelerin geçerli olmasının sağlanması, bu bilgi ve becerilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, Avrupa Mesleki Yeterlilik Çerçevesi  (EQF), Avrupa Kredi Transfer Sistemleri (ECTS ve ECVET), Yetenekler, Avrupa standartlarına uygun olan Yeterliliklerin, Yeteneklerin ve Mesleklerin farklı dillerde tanımlanması (ESCO) gibi standartları referans alacaktır." ifadelerine yer verildi.


Proje kapsamında hedef kitlenin topluma dahil edilmesini sağlayacak kolaylaştırıcı ürünler çıkartılacağının ifade edildiği açıklamada ürünlerin şu şekilde olacağı belirtildi:

        -Sosyal Yeterliliklerin Doğrulanması Aracı

     - Engelli Gençler için Avrupa Yeterlilik Belgesi

     - Doğrulama Araçlarından elde edilen sonuçlara göre mesleki danışmanlık alanında çalışmalar yapan uzmanlar için ileri seviyede mesleki danışmanlık hakkında rehberlik (bununla ilgili el kitapçığı)

      -İnteraktif Yeterlilik Uygulaması


Açıklamada son olarak "Ortaklarımızın eşsiz katkıları ve tecrübeleriyle projenin başarıya ulaşacağını ve proje doğrudan hedef kitlesi olan engelli gençler, sosyal olarak dezavantajlı olan gençler ve mesleki kariyer danışmanları, meslek eğitim kurumlarında görev yapan rehberlik ve öğretmenlerin proje faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını göreceğine inanmaktayız." denildi.

 

İNÜHABER MERKEZİ

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·