Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kültür Sanat · Sept. 5, 2018 · 0

Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnönü Üniversitesi bünyesinde 25 Mart 1988 yılında kurulan Geleneksel El Sanatları Merkezi, günümüzde yaşayan ya da kaybolmaya yüz tutan el sanatları dallarının son ustalarından ve bunların deneyimlerinden yararlanarak üretimde bulunmak, uygulama yapmak ya da bu uygulamaların aktarılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.


Bu merkez el sanatları ile ilgili her türlü bilgi, belge, araç ve gereçleri toplamak noktasında da faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle yurtdışına çıkmış olan el sanatları örneklerinin ülkemize iadesini sağlamasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca eserlerin fotoğraf, maket ve reprodüksiyonlarını sağlanarak sergilenmesini de sağlamaktadır.  


Merkez,  yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgi ve materyal birikimini bilim adamı ve araştırmacıların faydasına sunmaktadır. Bu kapsamda geleneksel el sanatları hakkında çeşitli kongre, sempozyum, seminer, konferans, şenlik, sergi vb. etkinlikler düzenlenmektedir.


İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nü bitiren ve Geleneksel El Sanatları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren atölyede yaklaşık 12 yıldır çalışan eğitmen Ayşe Denizli merkezin çini ve seramik konusunda yürüttüğü faaliyetler hakkında şunları söyledi:


“Merkez daha çok çini ve seramikle uğraşmakta olup burada yaptıkları çalışmalar ile yeni eserler üretmeye çalışmaktadır. Müzelerdeki eserleri reprodüksiyon uygulayıp ve onları günümüze göre derleyip, düzenleyip daha çağdaş bir şekilde yorumlamak gibi faaliyetleri de yürütmektedir. Ayrıca bu eserlerin çizim ve desen geçirme aşamalarını burada gerçekleştirilmektedir.”


Ayşe Denizli, İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan başta Tıp fakültesi olmak üzere çeşitli fakültelerde geleneksel el sanatlarına yönelik “Tıpta Seramikte Üç Boyutlu Düşleme”, Türk Çini Sanatında Tıp Uygulamaları vb. seçmeli derslerin bu merkezin atölyesinde okutulduğunun altını çizdi.


İnönü Üniversitesinin geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığına vurgu yapan Denizli, İnönü Üniversitesinin, rektörlük misafirlerine Geleneksel El Sanatları Merkezi tarafından üretilen çini ve seramik hediye ettiğini belirtti.  


Haber: Gül Nihal TÜRKMEN- Ayşegül ŞAHİN

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·