NÜHABER İle İlgili İddialara Yönelik Kamuoyu Duyurusu

Kampüs · Nov. 20, 2018 · 0

İNÜHABER İle İlgili İddialara Yönelik Kamuoyu Duyurusu

İnönü Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi, İnönü Üniversitesi Haber Merkezi’ne (İNÜHABER) ve onun özelinde İnönü Üniversitesinin kurumsal kimliğine, bir yerel medya kuruluşunun isnat ettiği iddiaların doğruyu yansıtmadığını, yanıltıcı ve yönlendirici olduğunu bildiren kamuoyu açıklaması yapmıştır.


Söz konusu açıklamada, İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan ve 2016 yılından itibaren faaliyet gösteren İNÜHABER Merkezinde çalışanların, aynı fakültenin öğrencileri olduğu vurgulanmış, öğrencilerin İnönü Üniversitesindeki haberleri birinci elden takip edip, tecrübe kazanmalarının İNÜHABER’in öncelikli amacı olduğunun altı çizilmiştir.


İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni’nin toplanan ve yazılan haberleri sadece editöryal olarak incelediğinin vurgulandığı açıklama şu şekildedir:


“İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni öğrencilerden gelen haberleri sadece editöryal olarak incelemektedir. Zira bilindiği üzere genel yayın yönetmeninin her haberi bizzat takip etmesi ya da haberle ilgili ses kaydını dinlemesi mümkün değildir. Haberciliği öğrenme aşamasında olan öğrencilerin zaman zaman bir takım yanlışlar yapması oldukça olağan bir durumdur. Türkiye genelindeki İletişim Fakültelerinin birçoğunda bu tarz uygulama birimleri bulunmakta ve bu birimlerde de yine İletişim Fakültesi öğrencileri görev almaktadır. Tam olarak öğrencilerin tecrübesizliğinden kaynaklı yapılmış olan hataların İnönü Üniversitesi tarafından bilerek veya gerekli özenin gösterilmediği için yapıldığı şeklinde bir algı yaratılması doğru bir tutum değildir.


14 Kasım 2018 Çarşamba günü Malatya Haber isimli sitede (http://malatyahaber.com/) “Üniversitenin Çarpık Haberi Bir Hocasını Daha İsyan Ettirdi!” başlığı adı altında verilen haber kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.


Söz konusu haberin başlığında İnönü Üniversitesinin bir hocası olarak lanse edilen kişi (doktor) Üniversitemizin öğretim elemanı değildir. Haberde ismi geçen kişi Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir birimde görev yapan bir doktordur ve bu doktorun mağduriyetinin giderilmesi noktasında gereken hassasiyet sonuna kadar gösterilmiştir.


Yine söz konusu haberin başlığında “çarpık haber” ifadesine yer verilerek, İNÜHABER sitesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yayınlanmış olan “Kanserde Farkındalık Konferansı Düzenlendi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı şeklinde bir izlenim uyandırılmaya çalışılmıştır. Oysaki aşağıda da yapılacak açıklamalarda anlaşılacağı üzere bahse konu haberde sadece mesleki anlamda bir takım değerlendirmeler noktasında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek ifadeler kullanılmıştır.


Haberde ismi geçen doktorun Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyle başvurusu sonucunda haberin yayından çıkarılmasıyla ilgili olay şu şekilde gerçekleşmiştir:


İNÜHABER sitesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yayınlanmış olan “Kanserde Farkındalık Konferansı Düzenlendi” haberinde konuşmacı olarak adı geçen doktor, İNÜHABER Merkezini arayarak kendisiyle ilgili bir haberde sıkıntı olduğunu belirtmiş ve orada görev alan bir öğrenciye yetkili kişiye ulaştırması noktasında numarasını bırakmıştır. Bunun üzerine öğrenci İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Fatma NİSAN’a durumu belirttikten hemen sonra NİSAN, haberde ismi geçen doktoru aramıştır. Telefonda haberde ismi geçen doktor, NİSAN’a haberde kendisinin hatalı bilgi vermiş gibi lanse edildiğini ve bu durumun mesleki itibarını zedelediğini ileri sürmüştür. Haberde ismi geçen doktor, ayrıca haberin birçok haber sitesinde yer bulduğunu, söz konusu haberin kariyerini etkileyebileceğini, dolayısıyla haberin yayından çıkarılması gerektiği talebini dile getirmiştir. Bunun üzerine NİSAN konuyla ilgileneceğini belirterek öncelikle haberi yapan öğrencilerle görüşmüş ve konuşmacının konferanstaki ses kaydını dinleyerek yayınlanmış olan haberle karşılaştırmıştır. NİSAN haberde öğrencilerin acemiliğinden kaynaklanan bir takım sıkıntıların olduğunu tespit etmiştir. Bu durum üzerine NİSAN, haberde ismi geçen doktoru aramış ve haberin İNÜHABER Merkezi sitesinden kaldırıldığını, diğer haber sitelerine müdahalesinin ne yazık ki olamadığını ifade etmiştir. Haberde ismi geçen doktorun rahatsızlık duyması nedeniyle NİSAN, haberde ismi geçen doktora mahkemeye kendisinin bir dilekçeyle başvurarak haberin diğer sitelerde de yayından çıkarılabileceğini söylemiştir. Haberde ismi geçen doktor da yasal hakkını kullanmış ve haberin yayından çıkarılmasını mahkemeden talep etmiştir.  Olayın aslı bu şekilde gerçekleşmiştir.


Malatya Haber sitesinde yayınlanan söz konusu haberde bir yıl önce yaşanan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kayhan TETİK olayına değinilmiştir. Haberde bahsedilen olayla ilgili Üniversitede başlatılan soruşturma sonuncunda olayın sorumluları tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. İnönü Üniversitesi bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiş ve olayın aydınlatılması noktasında gerekli olan her türlü işlemi yapmıştır.


Kamuoyunun bilgisine sunulur."


İNÜHABER MERKEZİ

 

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·