Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam

Yaşam · March 1, 2019 · 0

Teknolojinin Doğru Kullanımı ve Ebeveynlere Düşen Sorumluluklar

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam, son yıllarda teknolojinin hayatımıza yoğun bir şekilde girmesiyle çocukların gelişiminin nasıl etkilendiği üzerine bilgi verdi.


Teknolojinin çocukların hayatına çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde girdiğini ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Sağlam, çocukların doğduğu andan itibaren bilgisayar teknolojisiyle tanıştığını ifade etti. Sağlam, telefon, tablet ve bilgisayarlarla çocuğun yaşam biçiminin değiştiğini vurgulayarak "Çocuğun yaşam biçiminde hareket, oyun ve doğrudan iletişim vardır. Bunlar çok önemli şeyler ama bilgisayar teknolojisi çocuklar da özellikle hareket, sosyal iletişim, duygusal gelişim gibi alanları sınırlayan ve olumsuz etkileyen bir yapısı vardır." dedi.


Sağlam, yetişkin insanlar ve çocuklarda teknoloji kullanımı özellikle de sosyal medya kullanımının yoğun bir şekilde görüldüğünü ve bu durumun rakamlara yansıdığını belirterek şunları söyledi: “2012 verilerine göre dünyada bir milyarın üzerinde insanın dijital oyun oynadığı belirtiliyor. Başka bir araştırmada popüler dijital oyunlardan sadece bir tanesinin dört yüz elli milyondan fazla kişi tarafından indirildiği söyleniliyor. Bir başka araştırmada ise sadece bir çiftlik ve bahçe oyununun iki yüz elli milyondan fazla kişi tarafından oynandığı belirtiliyor. Üstelik düşünün bu oyun bir tanesi bunun gibi on tane oyun olduğunda iki buçuk milyar kişi olur ki bu rakamlar çok ciddi rakamlardır. Bir başka çalışma var, altmış günde sekiz milyon adet satan bir dijital ürün Guinness rekorlar kitabına giriyor yani altmış günde sekiz milyon adet satın alınıyor bu ürün, simdi sekiz milyon adet demek aslında sekiz milyon aile demek, eğer her birini bir çocuk için düşünürseniz sekiz milyon çocuk bunun yanında eğer çocuğun kardeşi varsa on altı milyon, küçük kardeşi varsa yirmi dört milyon insanı sadece bir ürünün etkilediğini düşünürsek rakamların ne kadar yoğun ve önemli olduğunu söyleyebiliriz.”


Son yıllarda sosyal medya kullanımında dünyada ve Türkiye'de yoğun bir artışın olduğunu belirten Mehmet Sağlam, 2017 verilerine göre Türkiye’nin 42 milyon instagram kullanıcı sayısıyla dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı. Çocuklar açısından teknolojinin birinci problemi kontrolsüz kullanım olduğunu ifade eden Sağlam, konuşmasına şöyle devam etti: "Çocukların, özellikle erken dönemde kişiliklerinin oluştuğunu, fiziksel gelişimlerinin bu dönemde şekillendiğini düşünürsek, hareket etmesi gereken bir çocuk yeterli hareket ihtiyacının karşılayamadığı zaman fiziksel gelişimde problemler yaşıyor."


Sağlam, obezite problemlerini tetikleyen unsurlardan bir tanesi çocuğun hareketsizliği olduğunu, bu hareketsizliği sağlayan nedenlerinden biri de çocuğun dijital ürünle baş başa olması ve onunla vakit geçirmesiyle oluştuğunu söyledi. Dr. Sağlam, bir diğer nedenin iletişim problemlerinin ortaya çıkması olduğunu ve insan etkileşimini sınırlandırdığını, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkilediğini belirterek: "Çocuklar, çocukluk döneminde sosyal hayata hazırlanırlar ve yetişkinliği o dönemde model edinirler. Bir insanla nasıl konuşulacağını, kuralları, sosyal rolleri bu dönemde yaşadığı birebir ilişkilerden öğrenir ancak çocuk sosyal alanlardan çekildikçe yaşama hazırlanması da zayıflıyor. Dolayısıyla teknolojinin çocuğun hayatında bu kadar yoğun yer alması onun sosyal ve duygusal gelişimini doğrudan etkiliyor.”


Çocukların özellikle çocukluk döneminde anne ve babayı model aldıklarını, onlardan aldıkları tepkiler doğrultusunda davranışlarını geliştirdiklerini söyleyen Sağlam, ancak anne ve babaların teknolojiyi çocukları adeta susturma aracı olarak kullandıklarını, ebeveynlerin çocuklarının davranışını yönetme becerilerini geliştirip, çocuklarla iletişimini güçlendirmeleri halinde çocukların teknoloji ile olan etkileşiminin kontrol altında tutabileceğini ifade etti.


Sağlam, kamu otoritesinin özellikle internet güvenliği konusunda denetim yetkisini iyi bir şekilde kullanmasının, eğitim sistemi içerisinde çocukların teknolojiyi doğru kullanımının okullarda öğretilmesinin, bilinçli teknoloji kullanımı ve teknoloji okuryazarlığı konusunda model olunmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Teknoloji bağımlılığı konusunda anne ve babanın yapabileceği çok şey var. Ama bir taraftan da kamu otoritesini ve sivil toplum örgütlerinin de bu konuda aktif olması gerekiyor. Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının internet güvenliği konusunu gündemlerine alarak toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalara yer vermeleri önemli. Çocuk basit masum bir oyun oynamak için internete girdiğinde çok başka yerlerde kendisini bulabiliyor. Bu anlamda kamu otoritesinin özellikle internet güvenliği konusunda yapacağı çok şey var. Bunun yanında sivil toplum örgütlerinin bu konudaki farkındalık çalışmalarına katkı sağlaması önemli. Örneğin, Yeşilay gibi bağımlılıkla çalışan kurumların yanında farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları bu konuyu gündemlerine alarak toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalar yer vermeleri önemli." Son olarak insan faktörünün önemine dikkat çeken Mehmet Sağlam, teknolojinin doğru ve yerinde kullanımı konusunda anne ve babalara yönelik farkındalık çalışmalarının arttırılması ve onların da çocuklara bu bilinçle yaklaşmalarının önemli olduğunu söyledi.


Haber: Hatice Yetmen

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·