University

Misyon, Vizyon, Değerler

Misyonumuz 

Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal faaliyetler ve sağlık hizmetleri aracılığıyla bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.
 

Vizyonumuz 

Sağlık hizmetleri başta olmak üzere; eğitim, bilimsel araştırma ve sanat alanlarında uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak.


Değerler 

♦ Bilimsellik

♦ Özgürlük

♦ Adalet

♦ Yenilikçilik ve Yaratıcılık

♦ Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

♦ Yönetişim

♦ Liyakat ve Ehliyet

♦ Bireysel, Toplumsal ve Evrensel Değerlere Saygı

♦ Çevreye Duyarlılık

© 2017 İnönü University

Contact