Kent ve Siyaset Paneli Düzenlendi

Kampüs · May 21, 2019 · 0

Kent ve Siyaset Paneli Düzenlendi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda “Kent ve Siyaset” konulu panel düzenlendi.

 

Etkinliğe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

 

Doç. Dr. Gülizar Çakır Sümer “Kavramlar ve Gündem” konulu konuşmasına şu sözlerle başladı:

 

“Kent ve siyaset birbirini üreten mekanizmalar, kent siyasetin mekânı, siyaset ise kentsel sorunları çözen bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Kent ve siyaset, kentin nasıl düzenlendiği, kaynakların nasıl dağıtılacağı, kimler tarafından ne şekilde yönetileceğini inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor.”

 

Gelişmiş ülkelerin katılımcılık, yerellik, özerklik, demokrasi, çevre gibi sorunlarına da değinen Çakır Sümer “Kent ve siyaset alanı gelişmekte olan ülkelerdeki daha çok alt yapıya ilişkin sorunları ele alıyor. Bugün dünyadaki kentsel nüfusun yüzde 55’e ulaşmasında gelişmekte olan ülkeler etkili oluyor.” dedi.

 

“Kent ve Kimlik Siyaseti” hakkında konuşan Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga ise “Kenti kent yapan üç temel kriter vardır. Birincisi nüfus, ikinci kriter idari ayrım, üçüncü kriter ise sosyo-ekonomik kriterler. Bu kriterlerde üçe ayrılıyor: Birincisi sanayi üretiminin esas olduğu yerler, ikincisi iş bölümünün ve uzmanlaşmanın gelişmiş bir biçimde olması, üçüncü belirleyici kriter heterojen nüfus yapısı yani tek tip değil farklı kültürlerden gelen insanların yer aldığı coğrafyalara kent diyorlar, dolayısıyla sosyo-ekonomik kriterler daha belirleyici oluyor kenti anlatırken.” dedi.

 

Kimlik siyasetinin yarattığı sorunlardan bahseden Göktolga şunları söyledi:

 

"Siyaset, maddi ve maddi olmayan değerlerin üretimi ve bu değerlerin nasıl paylaşılacağına ilişkin bir kavga, dolayısıyla toplumun tamamının esas alınmasını gerektiren bir kavga, ama sadece kimlik üzerinden burayı şekillendirmeye çalışırsanız siyasal hayatınızda ciddi riskler ortaya çıkar. Kimlik yurttaşlığın yerini alırsa bir ülkenin vatandaşı olarak değil de belli bir kimliğinizle kendinizi tanımlarsınız. Bu özel hayatın kamusal hayata müdahale etmesi anlamına geliyor. Yani bir toplumla ilişkiye girdiğinizde bir vatandaş olarak değil kimliğiniz olarak farklı bir ben olarak ortaya çıkıyorsunuz bu ciddi sorunlara sebep olur."

 

Dr. Ögr. Üyesi Murat Sezik ise kentlilerin yerel siyasetten beklentilerine değindi ve yaşanılabilir bir kentte olması gerekenlerden bahsetti.

 

Kentleşmenin karışık bir yapısı olduğunu, sosyolojik değişimler yaşandığını ve ekonomik etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Metin Kırımhan “Kentleşmiş nüfus demek kentsel hizmetlerden yararlanabilen nüfus demektir. Gecekondu nüfusu ise tam anlamıyla kentsel hizmetlerden yararlanabilen nüfus değildir.  Eğitim, alt yapı, üst yapı donanımları bu kentsel hizmetlerden bazılarıdır.” diyerek sözlerini bitirdi.

 

Panel sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

 

Haber: Sinem Buse Kızıldere

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·