Kampüs · July 2, 2019 · 0

Mühendislik Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Sis yeni eğitim öğretim yılında üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve  Mühendislik Fakültesi hakkında bilgi verdi.

 

İyi bir mühendisin sahip olması gereken özelliklerden bahseden Prof. Dr. Hikmet Sis, mühendisliğin düşünüldüğü kadar zor bir çalışma sahası olmadığını belirtti ve yalnız matematikte iyi olanların mühendislik bölümlerini tercih etmeleri gerektiği şeklindeki inancın doğru olmadığını vurguladı. Sis, doğru tercih için üniversite öğrencisi adaylarının buna benzer önyargılardan kurtulmaları gerektiğini ifade etti.

 

Mühendislik bölümlerini tercih edecek kişilerin sayısal alanda yeterli olmaları gerektiğini belirten Sis, mühendislik için matematik dâhisi olmanın gerekmediğini, öğrencilerin rakamlarla aralarının iyi olmasının yeterli olacağını belirtti. Meraklı olmanın ve problem çözmenin yanı sıra analitik düşünebilme becerisinin gerekliliğinden bahseden Prof. Dr. Sis, insanların kullandığı cihazları ve içerisinde bulunan uygulamaların nasıl çalıştığını merak etmenin, araştırmanın mühendislik öğrencisinin niteliklerinden biri olduğunu ifade etti.

 

Mühendislik öğrencisinin taşıması gereken niteliklerle ilgili konuşan Prof. Dr. Hikmet Sis şunları söyledi:

 

“Çok iyi mühendislik işleri ekip çalışmalarıyla ortaya çıkar. Ekip çalışmalarının gerekliliğinden birisi iyi iletişim kurmaktır. İyi iletişim kuran ve takım çalışmasına eğilimli kişiler ekip lideri olabilirler. Ancak bu özelliğe sahip olmayan kişiler bile ekip içerisinde bir birey olarak çalışabilirler, takımın mühendis bireylerden yararlanma imkânı vardır. Mevcut ürünleri geliştirmek yenilikçiliktir. Ancak mevcut olmayanları yapmak yaratıcılıktır. Yaşantımızdaki eksikleri görüyor ve bunlar üzerinde düşünüyorsak mühendis olabilme özelliğini taşıyoruz diyebiliriz.” dedi.

 

İş ve istihdam oranlarının yüksekliğinin mühendislik fakültelerini seçecek öğrenciler nazarında önemli bir etmen olduğunu belirten Sis “Mühendislerin istihdam oranları pek çok meslek grubundan daha yüksektir. TÜİK verilerine göre ülkemizde en yüksek istihdam oranı yüzde 80,1’lik oranla veteriner hekimlerde, sonrasında yüzde 79’luk oranla mühendislerde, yüzde 75,4’lük oranla sağlıkçılarda görünüyor. Başka meslek gruplarının mühendislik yapması zordur ancak mühendisler başla meslek gruplarında çalışabilirler, örneğin pazarlama gibi, istihdam konusunda daha avantajlı olmaktadırlar.” dedi.  

 

Mühendislik fakültelerinin tercih edilmesinde ikinci bir etmen olarak yüksek gelir düzeyini gösteren Prof. Dr. Hikmet Sis “Dünyada da ülkemizde de mühendisler pek çok meslek gruplarına göre daha fazla gelir elde ediyor. Ortalama olarak mühendislerin sağlıkçılardan sonra en fazla gelir elde eden meslek grubu olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

 

Uluslararası fırsatların mühendislik fakültesi öğrencileri için önemli olduğunu belirten Sis, mühendislerin insanlara ve çevreye yaralı işler yaptıklarını, bu yararlı işlerin mesleki tatmin konusunda etkili olduğunu söyledi.

 

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 1987 yılında kurulmuş köklü bir fakülte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hikmet Sis, Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Maden Mühendisliği olmak üzere eğitim öğretime devam eden sekiz bölümün bulunduğunu vurguladı. Dekan Sis, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

 

“Bölümlerimize kayıtlı öğrenci sayısı 4 binin üzerindedir. Fakültemiz akademik kadro açısından zengin olup fakültemizde 82 öğretim üyesi, 23 araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz ayrıca bilgi işlem merkezlerinde, Teknokent’te, araştırma merkezinde, üniversite sanayi işbirliğinde, TÜBİTAK’ta vb. yerlerde görevler aldıklarından lisans seviyesinde öğrencilerimizi iş veya araştırma merkezleriyle tanıştırabilme imkânına sahiptirler. Büyük bir üniversite kampüsü içerisinde küçük bir kampüs görünümünde olan fakültemizde 6 bina vardır. Binalarımızın içerisinde laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezleri bulunmaktadır. Laboratuvarlar ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir. Binalar arasında yeşil alanlar ve içlerinde kafeterya bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana gibi değişim programlarından yararlanıp yurt içinde veya dışında başka üniversitelere gitme imkânından yararlanabilmektedir.”

 

Haber: Rukiye Taşkın- Enes Yürekli

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·