“İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve Türkiye” Konulu Konferans Düzenlendi

Kampüs · Oct. 31, 2019 · 0

İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve Türkiye Konferansı

Cumhuriyetin ilanının 96. yılında İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “İki Savaş Arası Dönemde Kurulan Cumhuriyetler ve Türkiye” konulu konferans düzenlendi.

 

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir  Baharçiçek,  Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta, günün anlam ve önemine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, bundan yaklaşık 100 yıl önce tarihimizin en karanlık günlerinin olduğunu, altı asırdan fazla yaşayan, dünyanın en güçlü en uzun ömürlü devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun işgal edildiğini ve bir beka sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

 

Baharçiçek “Verdiğimiz milli mücadelenin sonunda biz hem varlığımızı hem egemenliğimizi tesis etmeyi başardık. Bunu da o günün dünyasında, o günün uluslararası sisteminde egemen devletlerin tamamını 96 yıl önce teyit ettirdik ve peşinden de Cumhuriyeti ilan ederek yeni bir rejime, yeni bir sisteme geçtik. O günlerden geldiğimiz sürece baktığımızda da biz 100 yıldır gücümüzü arttırarak büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Biz ülke olarak sürekli gelişimimizi devam ettirerek ulusal sistemde daha etkili bir aktör olarak yaşamaya devam ediyoruz.” dedi.

 

Konferansa Dicle Üniversitesinden konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki 20 yıllık dönemde kurulan Avrupa’daki cumhuriyet rejimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikleri üzerine hazırlamış olduğu sunumda, cumhuriyet rejimlerinin temelinin siyaset bilimciler tarafından Antik Yunana ve Roma imparatorluğuna kadar götürüldüğünü ancak modern dönemdeki cumhuriyet rejimlerinin özelliklerinin 19. yüzyılda temellerinin atıldığını söyledi.

 

Şahin, tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenildiğinden bahsedilse de cumhuriyeti kuracak kadroların Osmanlının son döneminde değişen, dönüşen sisteme bağlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

 

“Modernleşen eğitim sisteminin içinden çıkan çok sayıda asker sivil bürokratın imparatorluğu ayakta tutma, eğer bu başarılamazsa yeni bir rejimle ve yeni bir sistemle Türkiye’yi emperyalist Batı’nın etkisinden uzaklaştırma hedefini sağlayabilecek ve bunu hayata geçirebilecek bir kuşak yetiştirdiğini görüyoruz.”

 

Şahin, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Fethi Okyar, İsmet İnönü, Rauf Orbay, Refet Bele’nin bu kuşaktan çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Bu kuşağın genel özelliklerine baktığımızda II. Abdülhamit döneminin eğitim reformları içinde yetişmiş kadrolar. Osmanlı eğitim sisteminin modernleştiği dönemde yüksek eğitim almış isimlerin tamamına yakını zaten bahsettiğimiz üç okul olan Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye üçlüsünün birinden mezun olmuş. Yüksek eğitim almış kadrolar kısacası, dünyayı tanıma noktasında ciddi bir donanıma sahiplerdir”.

 

Haber: İsa Erol -Mert Candan-Rukiye Taşkın

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·