‘İslâm Ekonomisinin Temel Dinamikleri’ Konferansı Düzenlendi

Ekonomi · March 7, 2020 · 0

‘İslâm Ekonomisinin Temel Dinamikleri’ Konferansı Düzenlendi

İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Naim Akman Konferans Salonunda Ekonomi Topluğu tarafından düzenlenen ve Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “İslam Ekonomisinin Temel Dinamikleri” konulu konferans düzenlendi.

 

İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Naim Akman konferans salonunda düzenlenen konferansa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Doç. Dr. Gökhan Tuncel, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu, İslam’ın iktisadi, ekonomik ve ahlaki bir hayatın bütününü oluşturduğunu ifade etti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bekiroğlu, Müslümanların İslam ve iktisat kelimelerinin etimolojik ayrımı üzerinde durduğunu ve iktisat için kullanılan temel kaynakları açıklayarak şunları söyledi:

 

“İnsanlar, İslam’da iktisat ve ekonomi kelimeleri arasındaki etimolojik fark üzerinde durmuşlardır. İslam’la ilgili, ahlakla ilgili, ekonomi ile ilgili Müslümanların düşüncesini anlamak için evvela Müslümanların kavramlarını kullanmamız lazım. Bunlardan en önemli kavram iktisat kelimesidir. İktisat, her şeyi daha dengeli ve daha yerli yerinde yapmayı ifade eder.  İslam dediğimizde pek çok kaynak olmakla birlikte 4 tane temel kaynak vardır: Kur’an-ı Kerim, Sünnet, İcmâ ve Kıyas ile günlük ekonomik meselelere izah ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.”

 

Dr. Öğr. Üyesi Bekiroğlu, iktisat, ahlak ve siyasetin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek şunları söyledi: “İslam’daki iktisadı doğru anlamak bağlamında ahlak ve siyaset ilişkisini de doğru anlamamız lazım. Şöyle izah edecek olursak: siyasetin ve ahlakının kötü olduğu bir ülkede İslam iktisadını doğru düzgün uygulayamazsınız. İktisat, ahlak ve siyaset ayrılmaz bir bütündür.”

 

Dr. Öğr. Üyesi Bekiroğlu, hak ve batıl kavramlarını açıklayarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Temel hak, insan haklarıdır. Hak sadece inanç bütününü anlatmıyor. Bunun karşılığı olan batıl da sadece inanç olarak yanlışlığı ifade etmediği gibi hak, güneş doğsa da yağmur yağsa da hiçbir zaman değişken olmayan bir bütündür. Kur’an-ı Kerim’de bunların örneklerini görüyoruz.”

 

Son olarak Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu zekâtın toplumu kalkındırmak için Müslümanların ödediği mali mükellefiyet olduğunu belirterek İslam iktisadının İslam ahlakı ve İslam siyasetiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Haber: Büşra Nur Sevil - Ebru Çelik

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·