Malatya'da Aşıklık Geleneği ve Esiri Baba Konferansı

Kampüs · April 21, 2017 · 0

Malatya'da Aşıklık Geleneği ve Esiri Baba Konferansı Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından "Malatya'da Âşıklık Geleneği ve Esiri Baba" adlı konferans düzenlendi.


Hoca Ahmet Yesevi salonunda düzenlenen konferansa, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kavruk, Türk Patent ve Marka Kurumu Şube Müdürü Celal Abbas Çiçek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Yardımcı, Anadolu'da 16. yüzyıl başlarından günümüze kadar süre gelen ve her şeyiyle bize özgü olan aşk edebiyatının belli kuralları ve törelerinin olduğunu söyledi.


Yardımcı, Anadolu insanının duygularının yüzyıllar içinde tercümanının sazı ve sözü olduğunu belirterek, "Malatyalı Niyazı-i Mısri yüzyıllarca Türk halkının yalnız dilinde değil gönlünde de yeri olan büyük bir yol ve gönül eridir. Atalarımız bir sonraki nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birisinin kültür mirası olduğu bilincine varıp bazı kültür değerlerinin korunması, varlığının sürdürülmesi için belli kurallar oluşturmuşlardır. Biz bu kurallar arasında aşıklık geleneğini de saymaktayız" şeklinde konuştu.


Aşıklık geleneğinin çok eski tarihlere dayandığını kaydeden Yardımcı, şöyle konuştu:


"Aşıklık geleneği, başlangıcı Türklüğün kadim devirlerine uzayan ozanlık geleneğinin İslamiyet'ten sonra tasavvufi cereyanların da etkisiyle halk ruhuna uyum sağlayıp yeniden yapılanarak, aşıklık geleneğine dönüşen, yüzyılların deneyimleri içinde biçimlenmiş değerler bütünüdür. Bu ozanların orduyla birlikte dolaşarak askere kahramanlık şiirleri söyleyip moral kaynağı oldukları, ölenlere de ağıt yaktıkları bilinmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda ordu şairleri olarak varlıklarını devam ettiren bu ozanlar, birbirleriyle karşılıklı türküler söyleyerek at üzerinde savaşa gitmişler ve halk arasına karışarak kopuz çalıp tarihi vakalara ait şiirler terennüm etmişlerdir. Bu da hamasi şiir türlerinin Türkler arasında gelişmiş olduğunu işaret eder. Onlar yalnız kahramanlık menkıbelerine ait şiir söylemek, ölenler için meriyeler yazmakla kalmayıp, Oğuz Kağan'a ait bazı manzumeleri terennüm ederek bir nevi destan şairler olmuşlardır. Oluşturdukları bu yeni olgu zaman içinde Anadolu'da meyvelerini vermiş. Malatya'da Bakai gibi bir şair, aslı mensur olan Battal Name’yi yani, Battal Gazi Destanı'nı şiirleştirip manzum olarak kaleme almıştır."


"Türklerin En Eski Musiki Aleti Kopuzdur"


Yardımcı, her milletin kendi namelerini terennüm ettiği milli bir sazı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:


"Türklerin, sagular, destanlar okurken kullandıkları en eski musiki aleti kopuzdur. Türk sazının tarihine bakıldığında 1500 yıl ötelere gidildiği artık saptanmış durumdadır. Moğol Arkeologlar 2008'de buldukları 1500 yıllık sazı Moğolların Deve kopuzu dedikleri çalgı zannetmişlerdir. Ancak üstünde runik yazıyla Türkçe sözler bulunduğunu fark eden Avrasya Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Karjavbay Sartkojaulu Türk halklarının sazı olduğunu ve Moğolistan'da bir mağarada bulunduğunu açıklamıştır. Bu sazın Türk kültürü ve musiki tarihi açısından en önemli yanı sapında runik Türk yazısının olmasıdır. Bu yazıda 'Hoş bir ezginin sesleri insanı mest eder' denilmektedir."


Konferans programı kapsamında İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Yusuf Dumlupınar tarafından mini bir konser verdi.


Konferansın sonunda Türkçe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kavruk,  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Öğr. Gör. Yusuf Dumlupınar ve Türkçe Topluluğu Akademik Başkanı Salim Durukoğlu'na plaket takdim etti.  


Katılımcılara Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı'nın "Esiri Baba Hayatı, Sanatı, Deyişleri" adlı kitabı hediye edildi.


Haber: Ülkü ÖZER- Edanur BAYTAK


Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·