Oct. 15, 2017

Transkript ve Öğrenci Belgelerinin elektronik ortamda oluşturulması

Öğrencilerimiz 27.09.2017 tarihinden itibaren, Öğrenci belgesi ve Transkript taleplerini öğrenci işleri otomasyonu üzerinden üniversitemize iletebilecek ve üniversitemiz öğrenci işleri tarafından gün içerisinde belge talebi onaylandıktan sonra yine öğrenci işleri otomasyonu üzerinden elektronik imzalı belgelerini alabileceklerdir.

© 2017 İnönü University

Contact