Student

Kültür-Sanat

Öğrencinin sosyal öğrenme alanlarından biri de sanattır. Bu anlamda sanatsal faaliyetler desteklenmektedir.

          Öğrencinin duygu ve düşünce dünyasının gelişimine katkıda bulunup estetik ölçütlerini geliştirecek olan sanatsal faaliyetler, hem katılımcı hem uygulayıcı düzeyinde teşvik edilmektedir.

          700 kişilik Büyük Salonu ve diğer salonları ile Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya ve çevresinin en donanımlı kongre ve kültür merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

          Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının da bulunduğu Üniversitemizde, konserler, tiyatro ve sinema gösterileri öğrencinin algısına sunulmaktadır.

          Ayrıca yine akademik birimlerce yürütülen sanatsal kurslar bulunmaktadır.

          Yerleşkede iki önemli müze tarih ve kültürle iç içe bir yaşamı öğrenciye sunması, siyasi tarihini tanıma bilinci kazanması adına önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

          İsmet İnönü’nün anısına açılmış olan İnönü Müzesi ve 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın özel eşyalarının sergilendiği Turgut Özal Müzesi…


© 2017 İnönü University

Contact