Student

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Üniversite gençliği, belli bir yaş aralığından ve çok farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen bireylerin oluşturduğu bir kitledir. Ekonomik sorunlar, arkadaş çevresinden kaynaklanan veya aile ortamından uzak olmanın beraberinde getirdiği problemler göz önüne alınarak öğrencilere psikolojik danışma hizmeti sunmak Üniversite olarak görevlerimizden biridir.

Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı olarak mesai saatleri içinde 1 psikolog ve 1 sosyolog bu amaçla görev yapmaktadır.


© 2017 İnönü University

Contact