Student

Kitap Satış Merkezleri

Üniversiteler mikro ölçekte birer bilgi toplumudur. Bu nedenle bu kurumlarda bilgiye ulaşmanın kolaylığı esastır.

Merkez Kampüsümüzde iki kitap satış merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde, kitap satışının yanı sıra, öğrencilerin gereksinim duyabilecekleri kırtasiye malzemesi ve fotokopi imkânı da bulunmaktadır.


© 2017 İnönü University

Contact