Feb. 26, 2019

İş Yerlerinde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Konulu Eğitim

30-31 Ocak Tarihlerinde İSG Uzmanı İzzeddin Bakan tarafından fakültemimiz akademik ve idari personele " İş Yerlerinde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri " Konulu Eğitim verilmiştir.

© 2017 İnönü University

Contact