March 6, 2019

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı

27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan; 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı tedbirlerinden 266 No’lu Eylemde ; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler, İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portali (KÜSİP)’in kullanımının yaygınlaştırılması görevi kapsamında 13.02.2019 tarihli Sanayi ve teknoloji bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda Üniversitemizin Akademik ve teknolojik alt yapısının KÜSİP portalına yüklenmesi istenmektedir.

KÜSİP portalı; (https://kusip.gov.tr/kusip/views/portal) Kamu, üniversite, sanayi, girişimciler, yatırımcılar arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanması, paydaşların tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanması amacı ile kurulmuştur.Akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, girişimciler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personelleri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personeller, Kamu ve Özel Sektör Araştırma Merkezlerinde çalışan araştırmacılar, mühendisler ile ön lisans ve lisans mezunu kişiler portal’da araştırmacı olarak tanımlanmıştır.

KÜSİP’i kullanmak için ücretsiz üye olmanız yeterlidir. Portal kullanıcılarının güvenli bir ortamda bilgilerini saklayabilmesi ve erişim güvenliği için ilk kayıt işlemi, internet üzerinden e-devlet kapısından e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı bilgileri ile giriş yapıldıktan sonra tamamlanmaktadır. İlk kayıt işlemini yapan kullanıcılar, kendi kullanıcı adı ve oluşturdukları parola ile sisteme girerek işlem yapabilmektedir.Kayıt İşlemi için verilen internet adresinden  (https://kusip.gov.tr/kusip/views/hakkinda.htm) araştırmacılar kullanım kılavuzu.pdf dosyasını kullanarak kayıt yapabilirler.

 

Prof.Dr.İbrahim TÜRKMEN
Rektör Yardımcısı


© 2017 İnönü University

Contact