Oct. 11, 2019

Kısmî Zamanlı Öğrenci Alımı

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak kendi şifreleri ile giriş yapıp en geç 21.10.2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar “Başvuru Formu”nda istenilen bilgileri eksiksiz doldurmaları ve formu kaydetmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin bu ilanı dikkatlice okumaları, ön değerlendirme sırasında elenmemeleri açısından son derece önemlidir.

Önemli Not: Öğrencilerin başvurularının geçerli olabilmesi için; 
1-) Öğrencinin Babasının veya Annesinin Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aileyi Gösterir Şekilde)
2-) Öğrencinin okuyan kardeşi varsa kardeşlerinin okuduğuna dair resmi kurumlardan alınan öğrenci belgesi 
3-) Öğrencinin anne – babasının gelir durumunu gösteren belge ( Maaş bordrosu, Fakirlik belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge) 
4-) Öğrenci Belgesi (İnönü Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır. E-Devlet üzerinden alınacak olan belge geçersizdir.)

Yukarıda sayılan belgeleri Rektörlük İdari bina girişinde yer alan İşçi Bürosunda görevli Bilgisayar İşletmeni Fuat Eroğlu’na elden teslim etmeleri ve başvurularını onaylatmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz olacaktır.  


© 2017 İnönü University

Contact