Dec. 4, 2019

Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm

Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm


      Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm adlı çağrı ile İnönü üniversitesi olarak özelde Malatya sanayisi, genelde ülkemizin sanayi kuruluşları arasındaki üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.


      Gelişmiş ülkeler üniversite sanayi işbirliğine verdikleri önem sayesinde kalkınmada önemli başarılar elde etmişlerdir. Gelişmekte olan ülkemizde de İnönü üniversitesi olarak bu göreve destek sağlamak amacı ile “Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm” adlı çağrı hayata geçirilmiştir. İnönü üniversitesi bünyesinde sanayici/girişimcilerimizin faydalanabileceği iki tür proje sınıfı üniversite senatomuzun onayı ile yürürlüğe konmuştur. Bunlar üniversite sanayi işbirliği projesi ve öncelikli alanlar araştırma projesidir. Bu projeler kapsamında üniversitemizde yapılacak olan lisansüstü tez çalışmaları ve akademik çalışmaların sanayici/girişimcilerimizin sorunlarının çözülmesine önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.  Böylece İnönü üniversitesinin sanayi ile olan işbirlikleri artacak ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına önemli bir katkı sağlanacaktır.


      Bu misyonu paylaşan tüm sanayici/girişimcilerimizi Üniversitemizin akademik, bilimsel ve teknolojik imkânlarından yararlanmaya davet ediyorum.


              Prof. Dr. Ahmet KIZILAY

                 Rektör


Detaylı Bilgi İçin TIKLAYINIZ.

© 2017 İnönü University

Contact