Nov. 3, 2017

Meslek Yüksekokulumuzun Öğrenci İle Kalite Toplantısı


Meslek Yüksekokulumuzda Eğitim Gören Öğrencilerin Bir Kısmı İle Kalite Toplantısı Yapılmıştır. Toplantıda Kalite Hakkında Öğrenci Talepleri ve Görüşleri Değerlendirilmiştir.

© 2017 İnönü University

Contact