Dec. 13, 2019

Tüm Harcama Birimlerinin Dikkatine

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 06.12.2019 tarihinde yayınlamış olduğu 2019 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 3 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi hükümleri uyarınca bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri kurumların harcama birimleri tarafından gecikmeden ve en geç 23/12/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi işleme konulmayacaktır.  

© 2017 İnönü University

Contact