Dec. 30, 2019

ORCID Sistemi Hakkında Duyuru

Değerli Akademisyenler,

Bilimsel çalışmalarındaki Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. ORCID sistemi, tek bir dijital kimlik kullanılarak araştırmacıya ait tüm çalışmaların tek bir hesap altında toplanmasını sağlamaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için akademisyenlerin kimlik tanımlamalarını yapması gerekir.


Kayıt işlemini https://orcid.org internet adresinden Ücretsiz olarak yapabilirsiniz.


Kayıt yardım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız


Kayıt yardım videosuna ulaşmak için tıklayınız

© 2017 İnönü University

Contact