Jan. 25, 2020

Lojman Başvurusu

Lojman Başvurusu

Lojman talebinde bulunacak Üniversite Personelinin Lojman Tahsis Talep Formunu online doldurarak başvurması ve bir örneğini onaylı olarak Lojman Tahsis Komisyonuna (Rektör yardımcıları sekreterliği)  27.01.2020 – 03.02.2020 tarihleri arasında iletmeleri gerekmektedir.

LOJMAN TİPİ

KONTENJAN

3+1

6

2+1

5

1+1

5Not: Eski başvurular dikkate alınmayacaktır. Lojman değişikliği talepleri için başvurular aynı tarihler arasında yapılacaktır.

Başvuru için 
Tıklayınız 


© 2017 İnönü University

Contact