March 12, 2020

Görsellerle Hastalıklar 2020 Sonuçları

Birinciler
Betül Aldemir Dikici 
Hastalık Adı: Osteoartrit

Asuman Taşyürek
Hastalık Adı: Meme Kanseri

İkinciler
Ezgi Sena Bozoğullarından
Hastalık Adı: Henoch - Schöenlein Purpurası

Salih Cırık
Hastalık Adı: Alzheimer

Üçüncüler
Yeşim Kutlutürk
Hastalık Adı: Dolikosefali-Aslantepe

Omar Alid
Hastalık Adı: Organ Bağışı

© 2017 İnönü University

Contact