May 21, 2020

Lojman Başvuruları Hakkında

Lojman talebinde bulunacak Üniversite Personelinin Lojman Tahsis Talep Formunu çevrimiçi (online) doldurarak başvurması ve bir örneğini onaylı olarak Lojman Tahsis Komisyonuna (Rektör yardımcıları sekreterliği)
 21.05.2020 –29.05.2020 tarihleri arasında iletmeleri gerekmektedir.

LOJMAN TİPİ KONTENJAN
3+1 10
2+1 1
1+1 6

Not: Eski başvurular dikkate alınmayacaktır. Lojman değişikliği talepleri için başvurular aynı tarihler arasında yapılacaktır.

Çevrimiçi (online) başvuru formu için tıklayınız

© 2017 İnönü University

Contact