Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

Kampüs · Nov. 24, 2017 · 0

Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

İnönü Üniversitesi Kütüphane Seminer Salonu’nda “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birol Kılıçaslan ve çok sayıda personel katıldı.


Üniversitenin ilgili personeline yönelik yapılan toplantının sunumunu Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürü Eren Gürel yaptı.


Gürel Bilişim Sistemi çalışmalarının 2017 yılı başında başladığını belirterek çalışmanın amacı hakkında şu bilgileri verdi:


“Maliye Bakanlığı koordinasyonunda bilişim sistemleri arasındaki sınırlı entegrasyon, mükerrer iş süreçleri ve aynı işlem için farklı uygulamalar, plan-program-bütçe bağlantısı ile hedef-bütçe-performans ve hesap vermede zorlukların olması, sorumlulukların, yükümlülüklerin ve standartların net olarak belirlenememiş olması, denetim süreçlerinde bilişim teknolojilerinden istenilen düzeyde yararlanılamaması ve emek yoğun olarak devam eden işlemler nedeni ile zaman ve kaynak kaybının olması gibi nedenlerle çalışmalar 2017 yılı başında başlamıştır. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin amacı; bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkânlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali süreç ve sistemleri esas alınmış ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.”


Çalışmaların devam edeceğini belirten Gürel şöyle devam etti:


Üniversitemizde mali işlem süreçlerinde yer alan kullanıcıların yeni sisteme adaptasyonlarını sağlamak üzere bu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi içerisinde yer alan modüllerin kullanımı, harcama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin nihai hedefleri anlatılmaya çalışılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak üniversitemiz harcama birimleri ve mali işlemleri yürüten personeller ile sürekli iletişim halindeyiz ve uygulamaların yürütülmesi aşamasında gerekli desteği sağlamaya çalışmaktayız. Olanaklar dâhilinde bu tür toplantı ve eğitimlerin devam ettirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.


Haber: Hatice YETMEN

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·