HAKKIMIZDA

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İNUAFRAM) Türkiye’nin derin tarihi ilişkilere sahip olduğu Afrika kıtası ile ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulmuştur. Akademik dünyamızda öncülleri olmasına rağmen henüz yeterli bir seviyeye ulaşmadığını gördüğümüz Afrika çalışmalarına akademik katkı sunmak, ülkemizin son yıllardaki Afrika açılımına destek sunmak üzere çalışmalarına başlayan İNUAFRAM, çeşitli üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan araştırma merkezlerinden ayrışarak belirlediği öncelikli ülkeler konusunda derinlikli araştırmalar yapmayı ve bu alanda araştırmacıların başvuru kaynağı olabilecek bir alan literatürü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu açıdan bakıldığında İNUAFRAM’ın birçok alanda ilkleri gerçekleştirmeyi amaçladığı görülebilmektedir. Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir bölge olması nedeniyle merkezimiz Afrika’nın kültürel, tarihî, sosyal, siyasal ve ekonomik yönlerini inceleyerek onu Türkiye ve uluslararası kamuoyunun ilgisine sunmak istemektedir. İNUAFRAM’ın yapacağı çalışmalar çeşitli alanlarda genel ve özel işbirliğine imkân verecek bilgi ve bu doğrultuda bir anlayışın gelişmesine hizmet edecektir.

Afrika son dönemde giderek daha fazla gündem olmaya başlayan ancak tarihî derin bağlarımız ve kadim ilişkilerimiz olan bir bölge olması nedeniyle iyi tanımamız gereken bir kıtadır. Türkiye’de Afrika çalışmaları maalesef istenilen düzeyde değildir. Merkezimizin amacı da bu çalışmaları derinlikli bir katkı sunmak ve bu konuda çalışan diğer kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktır. Üniversitelerimizde henüz Afrika filolojisine örnek bir girişimin olmaması da bu eksikliği teyit eder niteliktedir. Bazı üniversitelerdeki münferit akademik çalışmalar ise henüz derde deva olmaktan çok uzaktır. İNUAFRAM yapacağı derinlikli çalışmalarını ülke bazlı özel alanlara doğru genişleterek ilerleyen süreçte bir enstitü düzeyine çıkarmak hatta mümkün olduğu ölçüde Afrika filolojisinin temellerini atmayı amaçlamaktadır. İnönü Üniversitesi bu atılımı gerçekleştirerek Türkiye’de akademik bir çığır açacaktır. Afrika filolojisi bölge ülkelerini doğrudan kendi dillerinde okumak, incelemek ve araştırmak imkânını da beraberinde getirecektir. Afrika filolojisi bünyesindeki eğitim ve araştırma faaliyetleri ülkemizde çok yetersiz durumda olan Afrika uzmanlarının yetişmesini sağlayacaktır. 

İNUAFRAM, Afrika konulu kurs, tez, araştırma, panel, konferans, panel, çalıştay, seminer gibi akademik çalışmaları desteklemeyi ve başlatmayı amaçlamaktadır.

 Afrika Araştırmaları Merkezi