Hakkımızda

İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Enstitüsü 6 Temmuz 2018 Tarihli ve 30470 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 2018/12001 Nolu Bakanlar Kurulu kararıyla Malatya'da kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 16.01.2019 tarihli ve 75850160-104.01.04.01-E.6585 sayılı kararıyla da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başlanmak üzere  Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmasıyla da eğitim faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde doktora programlarının  açılması yönündeki hazırlıklar da devam etmektedir.   

Kuruluş Kararnâmesinin Yayımlandığı TC. Resmî Gazetesinin İlgili Sayısını Görmek İçin Link: 


"Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur." [ Hz. Pir Hacı Bektaş-ı Velî ]