Tezler

Seda KIRTEKE - Alevilikte Ocak Geleneğinin Sosyolojik Analizi: Ağuiçen Ocağı Uygulaması (Devam Eden Yüksek Lisans Tez Çalışması) Danışman:  Prof. Dr. Mehmet DÖNMEZ 

_____________________________________ 


Anıl DURDU - Hatâyî Dîvânı'nda Alevilikle İlgili Kavramlar (Devam Eden Yüksek Lisans Tez Çalışması) Danışman:  Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL  

_____________________________________


Gülnur GÜNDOĞAR - Sosyal Değişim Sürecinde Malatya Aleviliği (Devam Eden Yüksek Lisans Tez Çalışması) Danışman:  Prof. Dr. Mehmet DÖNMEZ  

_____________________________________


Fadime KURTOĞLU - Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinde Alevilik Algısı: Malatya Alan Araştırması (Devam Eden Yüksek Lisans Tez Çalışması) Danışman:  Prof. Dr. Mehmet DÖNMEZ  

_____________________________________

Mehmet TOKTAŞ - Şâdî Meddâh’ın Makteli Hüseyin’inde Geçen Şahıs İsimleri Üzerine Bir İnceleme (Devam Eden Yüksek Lisans Tez Çalışması) Danışman:  Doç. Dr. Özlem DEMİREL DÖNMEZ  
"Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur." [ Hz. Pir Hacı Bektaş-ı Velî ]