Alevilik İhtisas Kütüphanesi

1. Dr. Necdet Subaşı - Ankara

2. Buse Kayhan - İstanbul 


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin Türkiye'deki Alevilerin hak ve taleplerine ilişkin olarak verdiği kararların tamamınına ilişkin olarak hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca da erişime sunulan Kararlar Kitapçığının tamamını ilgili linkten PDF olarak okuyabilirsiniz. 


"Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur." [ Hz. Pir Hacı Bektaş-ı Velî ]