Amacımız

Arıcılık, düşük yatırımlarla ve fazla işgücü gerektirmeden doğada var olan hazır kaynakların kullanılmasıyla yapılabilen, buna karşın yetiştiricisine önemli mali kazanç sağlayan bir faaliyettir. Bu faaliyet kolu gerek dünyada gerekse Türkiye’de son yıllarda önemli bir gelişme göstermektedir. 

Türkiye çevre faktörleri bakımından arıcılığa son derece uygundur. Zengin flora, uygun topografik yapı, narenciye ve badem gibi yaygın meyve türleri, ayçiçeği ve pamuk gibi endüstriyel bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri, akasya, ıhlamur, iğde, kestane, okaliptüs gibi ağaçlar sebebiyle arıcılık için gerekli olan doğal kaynaklar yönünden son derece zengin bir ülkedir. Bu avantajlardan dolayı koloni varlığı ve bal üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Eskiden bala dayalı olarak yapılan arıcılığımız gün geçtikçe polen ve arı sütü başta olmak üzere yeni arı ürünlerinin üretimine yavaş yavaş başlanmıştır.

2013 yılı verilerine göre dünya koloni varlığının yaklaşık % 8.2’sine sahip olan Türkiye, Çin’in ardından ikinci sırada yer almaktadır. Aynı yıl itibariyle koloni başına verim yönünden ise Türkiye, sırasıyla Kanada, Çin, Avustralya, Meksika, Arjantin, ABD, Almanya, Rusya Federasyonu, Güney Afrika ve Fransa’nın ardından dünyada 14.26 kg/koloni ile on birinci sırada bulunmaktadır.

Koloni sayısı bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye' de kovan başına bal veriminin düşük olmasının en önemli nedenleri; teknik bilgi ve eğitim yetersizliği, ana arı yetiştiriciliği ve damızlık sorunu, hastalık ve zararlılar, örgütlenme ve ürünlerin değerlendirilmesinde yaşanan sorunlardır.
İnönü Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme - Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNAGAM), 

arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, arı parazit ve hastalıkları sorunlarına ilişkin çözümler üretmek,  bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi için yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve projeler üretmek temel hedef olarak belirlenmiştir. 


Arıcılık Geliştirme - Uygulama ve Araştırma Merkezi