Hakkımızda

Birim Hakkında

Yükseköğretim kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin kuruluşu 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. madde hükmünce 10 Nisan 2002 tarihinde kurulmuştur. 

Kuruluş amacı geleceğe dönük bilim insanının yetişmesine katkı sağlamaktır. Kapsamı ise sunulan bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması hizmetlerinin yürütüldüğü birimdir.

Hizmetlerimiz muhtelif projelerinin malzeme listelerinde belirtilen ve çalışmalarda ihtiyaç duyulan muhtelif makine, techizat, sarf, demirbaş malzeme alımları ile hizmet alımları, patent alımları ve fikri hak alımları gibi alım işlemlerinin yürütülmesidir. 

Ayrıca üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarının proje sonuçlarını sunmak üzere başka kurum ve kuruluşlarca ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen kongre ve sempozyumlara katılmaları halinde de bu öğretim üye ve elemanlarının yol, konaklama ve katılım giderlerini de kongre sempozyum, katılım desteği projesi kapsamında karşılamaktayız. Bilimsel Araştırma Projeleri Kooordinasyon Birimi