Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Yürütülmekte Olan Projeler

Yüksek Lisans Projeleri     

Doktora Projeleri                  

Güdümlü Altyapı Güçlendirme Projeleri               

Araştırma Projeleri           

TAGEM Projeleri

SANTEZ Projeleri

Kalkınma Bakanlığı Projeleri                       

TÜBİTAK Projeleri  olmak üzere işlemleri Birimimizce yürütülmektedir.


Bilimsel Araştırma Projeleri Kooordinasyon Birimi