Birim Hakkında

            "İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları" İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından 19.09.2014 tarih 2014/7-3 sayılı kararıyla kabul edilen "İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında oluşturulan Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu ve Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu olmak üzere üç ayrı kurul olup, Üniversitemiz Rektörü tarafından görevlendirilen yedişer, (7) üyeden oluşmaktadır.

 

            Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları çalışmalarını "İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Yönerge kapsamına giren her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir.


İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye, Tel: +90 422 377 30 00