İletişim

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları Sekreteryası, İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye

                  SAĞLIK BİLİMLERİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR   ETİK KURULU

E-posta: saglik.gokayek@inonu.edu.tr

Tlf: (422) 341 1219               SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

E-posta: saglik.bayek@inonu.edu.tr

Tlf: (422) 377 3349SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİK KURULU

E-posta: sosyal.bayek@inonu.edu.tr

Tlf: (422) 377 3349


İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye, Tel: +90 422 377 30 00