About Us

MİSYON


İnönü Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB)'nın Misyonu,

  • İnönü Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini,

  • Üniversitemiz birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara ,

  • Kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini,

  • Kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği,  göz önünde tutarak sunmak,

  • Üniversitemiz bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek.

       Bilişim alanındaki konularda;

  • Araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak,

  • Ulusal/uluslararası projeler, kurumsal işbirlikleri ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.

 

VİZYON


İnönü Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB)'nın Misyonu,

  • Türkiye'deki üniversiteler arasında bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek,

  • Dünyanın saygın üniversitelerinin bilgi-işlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir.


© 2017 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İletişim