AR-GE Faaliyetleri

Akademik Personellerimizin Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilecekleri Bireysel Projeler Hakkında 

Değerli Araştırmacımız,

COVID-19 enfeksiyonu ve küresel salgını ile mücadele ülkemizde ve dünyada bugün en önemli konu haline gelmiştir. COVID-19 yeni coronavirüs tanı, tedavi vs. için Nanoteknoloji ve Nano Malzeme, Biyomalzeme ve Biyomedikal ekipmanlar, Tıbbi Cihaz, İlaç, Aşı, Tıbbi Tanı Kitleri vb. sağlık ekipman ve malzemeleri üniversitemiz Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP) ve Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi (ÜSİP) kapsamında desteklenecektir. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Birimi tarafından yürütülen ÖNAP ve ÜSİP projelerinin amacı, yukarıda bahsi geçen konular vb. alanlarda bilimsel araştırmalarını ve sürdürebilir yenilikçi konuları kapsayan ulusal ve uluslararası işbirliği projelerini desteklemektir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz bilim insanları, farklı birimleri ve/veya ilgili sanayici işletmelerimiz arasında hazırlanacak projeler Üniversitemiz BAP Araştırma Koordinasyon Kurulu tarafından kısa sürede değerlendirilecek ve yeterli görülenler desteklenecektir. COVID-19 ile mücadele kapsamında ilgili bütün araştırmacılarımızı, sanayicilerimiz ile birlikte bireysel proje yapmaya davet ediyorum. 

Prof. Dr. Ahmet KIZILAY
Rektör


1. Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Salgınında Psikososyal Olarak Etkilenen Esnafların Uyumlarını Arttırmada Kabul ve Kararlılık Terapisinin Etkisi

Program adı: 1001 - Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Çağrı adı: SOBAG Covid-19 Çağrısı

Proje ID: 557433

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Rukuye Aylaz

Başvuru tarihi: 27 Nisan 2020

Başvuru tamamlanma tarihi: 4 Mayıs 2020


Covid-19 Bilgi Sayfası

İletişim