Yayınlar

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya tarafından iki araştırma yürütülmektedir. 

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Özdemir tarafından bir araştırma yürütülmektedir. 

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağlam tarafından yürütülen bir çalışma için TÜBİTAK'a proje başvurusu yapılmıştır.

4. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz'ın editörlüğünde 22 ayrı çalışmanın yer alacağı "Yeni Coranavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşımları" adlı elektronik kitap çalışması devam etmektedir.

5. Covid-19 Karantinadaki Yaşlıların Anksiyete ve Depresyon Durumları
Yazarlar: Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Dr. Hilal Yıldırım,  Dr. Kevser Işık

6. Yeni Tip Corona Virüs Salgınında Görev Alan Hemşirelerin Çocuklarıyla İletişimleri ve Deneyimleri
Yazarlar: Ulviye Günay (İnönü Üni), Didem Coşkun (Fırat Üni)

7. Yeni Tip Corona Virüsünün Neden Olduğu Ev Hapsinin Ergenler Üzerindeki Etkisine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Yazarlar:  Ulviye Günay (İnönü Üni), Didem Coşkun (Fırat Üni)

8. Covid-19 Salgını Sürecine Hemşirelik Öğrencilerinin Biyo-Psiko-Sosyal Cevabı
Yazarlar: Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Seher Çevik Aktura, Gürkan Özden

9. Covid-19 Salgını Adölesanlarda Beslenme
Yazarlar: Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Arş. Gör. Dr. Mürşide Zengin, Arş. Gör. Mehmet Emin Düken

10. Covid-19 Salgınının Çocukların Yaşam Biçimi
Yazarlar: Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Arş. Gör. Dr Mürşide Zengin

11. Covid-19'un Öğrenciler Üzerine Etkisi
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Hakime Aslan


1. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz'ın editörlüğünde 22 ayrı çalışmanın yer alacağı "Yeni Coranavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımları" adlı elektronik kitap çalışması yayınlanmıştır.

2. TÜBA tarafından yayınlanan “Küresel Salgının Anatomisi.  İnsan ve Toplumun Geleceği” kitabına İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri de katkıda bulunmuştur.
Editörlüğünü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ile Dr. Öğretim Üyesi Cem Korkut’un yaptığı kitap farklı bilim dallarından akademisyenlerin makalelerinden oluşmaktadır.  
Kitaba katkıda bulunan öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Ali Özer, Doç. Dr. Vehbi Bayhan ve Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu’nun  makale başlıkları şu şekildedir. 
-Ali Özer, Fevziye Çetinkaya (2020).  “Sağlık Hizmetleri ve Postpandemik Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü”
-Vehbi Bayhan (2020). “Küresel Salgının Sosyolojisi ve Yeni Normal Dönemde Paradigma Dönüşümü”
-Kazım Şahin, Ali Adnan Hayaloğlu ( 2020). “Küresel Salgın Sonrası Gıda Kaynakları ve Gıda Güvenliği”

3. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nin Covid-19 pandemi sürecindeki bilgi kirliliğini önlemek adına disiplenlerarası bir anlayışla hazırladığı “Covid-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu”nun 6. versiyonu yayınlandı. Rapora İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri de katkıda bulundu.
Editörlüğünü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut ve Öğr. Gör. Mürsel Doğrul’un yaptığı rapora farklı bilim dallarından akademisyenler katkıda bulundu.
Üniversitemizin öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Özer ve Prof. Dr. Hakan Parlakpınar rapora katkıda bulunmuştur.


Covid-19 Bilgi Sayfası

İletişim