Yayınlar

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya tarafından iki araştırma yürütülmektedir. 

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Özdemir tarafından bir araştırma yürütülmektedir. 

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağlam tarafından yürütülen bir çalışma için TÜBİTAK'a proje başvurusu yapılmıştır.

4. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz'ın editörlüğünde 22 ayrı çalışmanın yer alacağı "Yeni Coranavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşımları" adlı elektronik kitap çalışması devam etmektedir.

5. Covid-19 Karantinadaki Yaşlıların Anksiyete ve Depresyon Durumları
Yazarlar: Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Dr. Hilal Yıldırım,  Dr. Kevser Işık

6. Yeni Tip Corona Virüs Salgınında Görev Alan Hemşirelerin Çocuklarıyla İletişimleri ve Deneyimleri
Yazarlar: Ulviye Günay (İnönü Üni), Didem Coşkun (Fırat Üni)

7. Yeni Tip Corona Virüsünün Neden Olduğu Ev Hapsinin Ergenler Üzerindeki Etkisine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Yazarlar:  Ulviye Günay (İnönü Üni), Didem Coşkun (Fırat Üni)

8. Covid-19 Salgını Sürecine Hemşirelik Öğrencilerinin Biyo-Psiko-Sosyal Cevabı
Yazarlar: Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Seher Çevik Aktura, Gürkan Özden

9. Covid-19 Salgını Adölesanlarda Beslenme
Yazarlar: Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Arş. Gör. Dr. Mürşide Zengin, Arş. Gör. Mehmet Emin Düken

10. Covid-19 Salgınının Çocukların Yaşam Biçimi
Yazarlar: Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Arş. Gör. Dr Mürşide Zengin

11. Covid-19'un Öğrenciler Üzerine Etkisi
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Hakime Aslan


1.


Covid-19 Bilgi Sayfası

İletişim