May 6, 2020

(Duyuru 5) Coronavirüs (COVID-19) Riskine Yönelik Eylem Planı

Bahar Yarıyılı İle İlgili Duyuru

Değerli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz;

1  Bahar yarıyılında üniversitemizde uzaktan eğitim yapılacaktır.

2. Teorik eğitimler ve tüm sınavlar, uzaktan öğretim sistemi (LMS) üzerinden yapılacaktır.

3. Uygulamalı eğitimler, Koronavirüs salgını sonrası “yoğunlaştırılmış” şekilde yapılacaktır.

4. Ara sınavlar birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda ileride duyurulacaktır. Final sınavları 1- 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

5. Sınavlar, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, açık uçlu ve ödev türlerinden biri veya birkaçı şeklinde yapılacaktır.

6. Lisans/ önlisans programlarında, yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı oranı ara sınavlarda %40 ve final sınavında %60 olacaktır.

7. Lisansüstü programlarda, yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı oranı ara sınavlarda %30 ve final sınavında %70 olacaktır.

8. Uzaktan eğitim ile ilgili gelişmeleri http://www.inonu.edu.tr/tr/orgun adresinden takip ediniz.

9. Evde kalın, sağlıklı kalın, uzaktan eğitim alın.

Prof. Dr. Ahmet KIZILAY
Rektör

Not: Bu duyuru 27 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır.

Covid-19 Bilgi Sayfası

İletişim