June 8, 2020

Covid-19 Psiko-sosyal Destek Hattı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ COVİD-19 PSİKO SOSYAL DESTEK HATTI
Dünya yeni bir yıla girmeye hazırlanıyorken, tam da 31 Aralık 2019 günü Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından Çin’in Vuhan kentinde etiyolojisi bilinmeyen pinomoni vakaları bildirilmiştir. Solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile kendini gösteren hastalığa yol açan etkenin daha önce insanlarda tespit edilmemiş, yeni bir korona virüs olduğu tanımlanmıştır. Virüs 13 Ocak 2020 KOVİD 19 Olarak tanımlanmıştır.
Dünyada ilk Vuhan şehrinde görülen hastalık, hızla yayılmış ve nihayet 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir.
Ülkemizde ilk COVİD-19 vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart 2020 ‘de görülmüştür. Virüse bağlı ilk ölüm vakası ise 15 Mart 2020 ‘de gerçekleşmiştir.
Gerek Çin,  gerekse Avrupa ülkelerinde gördüğümüz acı tablolarla karşılaşmamak için, hükümet ivedilikle bir dizi önlem almıştır. Bu çerçevede, 10 Ocak 2020’de Türkiyede COVİD-19 hastalığıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı bünyesinde CORONA VİRÜS BİLİM KURULU oluşturuldu. Ülkede, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmesi, camilerin ibadete kapatılması,65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylere sokağa çıkma yasağı getirilmesi gibi bir dizi önlem alınmıştır. Alınan önlemler, gerek virüsün yayılma hızını gerekse, ölüm vakalarını öngörülen en kısa sürede, kontrol edilebilir bir seviyeye getirmeyi sağlamış görünmektedir.
Tüm bu önlemlerin yanında, sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, hukuki, askeri, dini ve kültürel alanlarda birçok önemli radikal kararlar alınmıştır. Bu kriz sürecinde, bireylerin beden ve ruh sağlığını korumak amacıyla bir takım tedbirler alınması ihtiyacı da ortaya çıkmıştır.
Başta çocukları, gençleri ve COVİD-19 özelinde ileri yaş grubundaki bireyleri, derinden etkileyen krizler, aile ilişkilerinde bozulma, sosyal uyumda güçlük, yalnızlık, korku, kızgınlık, yas ve üzüntü gibi birçok duyguyu tetiklemektedir. Bu gibi sorunlara zamanında ve uygun müdahale yapılmadığında, fiziksel ve ruhsal bir takım kalıcı etkiler görülebilmektedir. Dolayısıyla, bireyin kendi hayatına ait ya da toplumsal olarak yaşanan herhangi bir kriz durumunda zamanında, doğru ve etkili müdahale bu travma ile başa çıkmanın en önemli aşamasıdır.
”Ruh sağlığı ve Psikoosyal Destek” kavramı Kuruluşlararası Daimi Komite’nin (IASC) Acil Durumlarda MHPSS Klavuzu çerçevesinde “psikososyal iyi olma halini korumayı yada desteklemeyi ve /veya ruhsal bozuklukları önlemeyi veya tedavi etmeyi amaçlayan her tür iç ve dış desteği” tanımlamak için kullanılır (IASSC,2020). 
COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde bireylerin, psikososyal destek hizmetlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, 81 ilde ‘’psikososyal destek hattı’’ oluşturulmuştur. İl sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan psikososyaldestek hatları ile koruyucu, önleyici ve yönlendirici psikososyal destek hizmeti sunulması amaçlanmıştır. Hizmetlerin belirlenen algoritmalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla, bir çalışma rehberi hazırlanmıştır.
Bugüne kadar yaşanan salgın tecrübelerinde, yüzyüze görüşmenin mümkün olmadığı yada uygun olmadığı durumlarda, ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesinde telefon yada video görüşmelerinin yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Telefon ile sunulan psikososyal destek hizmetlerin, geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış anketlerin kullanılması ve gerekli durumlarda uygun yönlendirilmelerin yapılmasını içermektedir.
İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde, gerek öğrencilerimizin gerekse personelimizin, süreçten kaynaklanan psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya devam etmekteyiz.
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan psikososyal destek hattı çalışma rehberinde COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde psikososyal destek hizmetlerine yönelik yönlendirmelerin yapılabileceği, kurumlar ve telefon numaraları verilmiştir. Bu kurum ve numaraları burada sizlerle paylaşmayı uygun gördük.  
MEB PİSİKOSOSYAL DESTEK HATTI
İlköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklara yönelik hizmet vermektedir.
İletişim numarası: 4440632
RUHSAT ONLİNE DANIŞMANLIK SİSTEMİ
Sağlık çalışanları ve aile bireylerine yönelik hizmet vermektedir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Sosyal yardım ihtiyacı olan bireylere hizmet verilmektedir. 
İletişim numarası: ALO 144        
AİLE ÇALIŞMA VE  SOSYAL HİZMETLER HATTI
Aile içi şiddet ve istismar ile ilgili sorunlara yönelik hizmet verilmektedir. 
İletişim numarası: ALO 183
VEFA DESTEK GRUBU
Kronik hastalığı ve 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hizmet verilmektedir.
İletişim numarası: 112,155,156
                           ENGELLİ BİREYLER                                                                                                                                                                                             

                            Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet verilmektedir.  
İletişim numarası: 183
AMETEN-ÇEMATEN
Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili sorunlara yönelik hizmet verilmektedir.
İletişim numarası:191
ADRES: İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Danışma ve Rehberlik Birimi.
İletişim numarası:  3430-143

Covid-19 Bilgi Sayfası

İletişim