EğitimÖğretim

Ders Programları


İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK

 •  Adayların mezun olduğu okuldan aldığı diploma’nın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.)
 • Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
 • İkametgah belgesi,
 • Askerlik çağına gelmiş 1988 doğumlu ve daha büyük yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, (1989-1990-1991 doğumlularda istenmiyor).
 • 12 adet 4,5 x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
 • Tam teşekküllü Devlet hastaneleri ile üniversitelerin Araştırma hastanelerinden alınacak “Sağlık Kurulu Raporu”,
 • “Normal öğretim katkı payı”nın yatırıldığına dair banka dekontu.
Kampuste kayıt yaptıracak öğrenciler, Öğrenci Katkı Paylarını, Kampus’teki Yapı Kredi Bankası Şubesinde sıra beklemeden yatırabilecektir. Bu banka şubesi Cumartesi günü de açık olacaktır. Ayrıca, Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan adayların isim listesi ve yatıracakları öğrenci katkı payları Yapı Kredi Bankası merkez bilgisayar sistemine verilecek ve isteyen öğrencilerimiz havale ücreti ödemeden, bulundukları illerdeki Yapı Kredi şubelerine giderek üniversite adını ve size göndermiş olduğumuz öğrenci numaranızı söyleyerek yatırabileceksiniz.
 
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
 • Kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 •  Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kabul ve kayıt için İnönü Üniversitesine başvuran öğrenciler, kılık kıyafet konusunda, Anayasa Mahkemesinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ek 17. Maddesine ilişkin kararına, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına, üniversite senatosunca alınmış ve alınacak tüm kararlara uymakla yükümlüdürler. Bu kararlara uymayanların kabul ve kayıt işlemleri yapılmaz ve kayıtları yenilenmez. Öğrenimleri süresince kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uymayan öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
1. Sınıf
Kodu Ders Adı AKTS T+U+L Kredi Z/S
Yıllık  
DHF150 Diş Morfolojisi ve Manipülasyon 15 2+8+0 6 Zorunlu
DHF151 Türk Dili 3 2+0+0 2 Zorunlu
DHF152 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 3 2+0+0 2 Zorunlu
DHF153 İngilizce 4
 
3+0+0 3 Zorunlu
DHF154 Temel Bilimler 1 5 2+0+1 2 Zorunlu
DHF155 Temel Bilimler 2 5 2+0+1 2 Zorunlu
DHF156 Hücre Bilimleri 1 5 2+0+1 2 Zorunlu
DHF157 Hücre Bilimleri 2 5 2+0+1 2 Zorunlu
DHF158 Hücre Bilimleri 3 5 2+0+1 2 Zorunlu
Güz Dönemi
DHF107 Temel Bilgi Teknolojileri 2 1+0+0 1 Zorunlu
DHF103 İletişim Becerileri 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF105 Dişhekimliği Tarihi 1 1+0+0 1 Zorunlu
Bahar Dönemi
DHF102 Deontoloji 1 1+0+0 1 Zorunlu
  Seçmeli ders 2 2+0+0 2 Seçmeli
Toplam : 60 26+8+5 30,5  
Seçmeli Dersler
DHF001 Heykel
DHF002 Temel Tasarım
DHF003 Desen (Atölye)
 
 
 
 
2. Sınıf
Kodu Ders Adı AKTS T+U+L Kredi Z/S
Yıllık
DHF250 Protetik Diş Tedavisi 15 2+8+0 6 Zorunlu
DHF251 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 6 2+3+0 3,5 Zorunlu
DHF252 Doku Biyolojisi 6 3+0+1 3 Zorunlu
DHF253 Dolaşım ve Solunum Sistemi 7 4+0+1 4 Zorunlu
DHF254 Sindirim Sistemi 3 1+0+1 1 Zorunlu
DHF255 Sinir Sistemi 6 3+0+1 3 Zorunlu
DHF256 Ürogenital ve Endokrin Sistem 4 2+0+1 2 Zorunlu
DHF257 Maddeler Bilgisi 2 1+0+0 1 Zorunlu
Güz Dönemi
DHF203 Endodontiye Giriş 3 1+1+0 1,5 Zorunlu
  Seçmeli ders 2 2+0+0 2 Seçmeli
Bahar Dönemi
DHF202 Diş Hekimliği Radyolojisi 2 1+0+0 1 Zorunlu
DHF204 Endodonti 3 1+3+0 2,5 Zorunlu
  Seçmeli ders 1 1+0+0 1 Seçmeli
Toplam : 60 24+15+5 31,5  
 
 
 
Seçmeli Dersler
DHF004 Seramik (2 saat)
DHF005 Beden eğitimi ve vücut geliştirme (2 saat)
DHF006 Tenis (2 saat)
DHF007 Bireysel çalgı eğitimi (2 saat)
DHF008 Temel fotoğrafçılık (1 saat)
DHF009 Yenilikçilik (İnovasyon) (1 saat)
 
 
 
3. Sınıf
Kodu Ders Adı AKTS T+U+L Kredi Z/S
Yıllık
DHF350 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 4 1+16+0 9 Zorunlu
DHF360 Endodonti 5 1+16+0 9 Zorunlu
DHF351 Protetik Diş Tedavisi 13 2+16+0 10 Zorunlu
DHF352 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 5 2+16+0 10 Zorunlu
DHF353 Pedodonti 5 2+16+0 10 Zorunlu
DHF354 Periodontoloji 5 2+16+0 10 Zorunlu
DHF355 Ortodonti 5 2+2+0 3 Zorunlu
DHF356 Oral Diagnoz ve Radyoloji 4 2+16+0 10 Zorunlu
DHF357 Dental Anestezi 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF358 Hastalıkların Biyolojik Temelleri 1 4 2+0+1 2 Zorunlu
DHF359 Hastalıkların Biyolojik Temelleri 2 4 2+0+1 2 Zorunlu
Güz Dönemi
DHF301 Maddeler Bilgisi 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF 303 Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 2 1+3+0 2,5 Zorunlu
  Seçmeli ders 1 1+0+0 1 Seçmeli
Bahar Dönemi
DHF302 Çene Hareketleri ve Oklüzyon 1 1+0+0 1 Zorunlu
Toplam : 60 23+117+2 81,5  
 
                                                          
 • 350, 351, 352, 353, 354, 356 ve 360 kodlu derslerin pratik dersleri bahar döneminde haftada 16 saat olacak şekilde gözlemci öğrenci statüsünde kliniklerde yapılacaktır.
 • DHF350, 351 ve 360 kodlu derslerin preklinik uygulama dersleri sadece güz döneminde yapılacaktır.
 
Seçmeli Dersler:
DHF010 İleri Fotoğrafçılık
DHF011 Konuşma teknikleri
DHF012 İmaj yönetimi
DHF013 Felsefe
 
 
4. Sınıf  
Kodu Ders Adı AKTS T+U+L Kredi Z/S
Yıllık  
DHF450 Protetik Diş Tedavisi 7 1+20+0 11 Zorunlu
DHF451 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 5 1+20+0 11 Zorunlu
DHF452 Endodonti 6 1+20+0 11 Zorunlu
DHF453 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 8 2+20+0 12 Zorunlu
DHF454 Oral Diagnoz ve Radyoloji 6 2+20+0 12 Zorunlu
DHF455 Ortodonti 6 2+20+0 12 Zorunlu
DHF456 Pedodonti 6 2+20+0 12 Zorunlu
DHF457 Periodontoloji 6 2+20+0 12 Zorunlu
DHF458 Oral Patoloji 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF459 Oral ve Maksillofasiyal Hastalıklar 1 1+0+0 1 Zorunlu
Güz Dönemi  
DHF401 Oral Farmakoloji 3 2+0+1 2 Zorunlu
DHF403 İç Hastalıkları-Hematoloji 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF405 Genel Anestezi 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF 406 Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1+0+0 1 Zorunlu
Bahar Dönemi  
DHF402 Genel Cerrahi 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF404 Dermatoloji 1 1+0+0 1 Zorunlu
Toplam : 60 22+160+1 102  
 
 
 • DHF450, DHF451, DHF452, DHF453, DHF454, DHF455, DHF456 ve DHF457 kodlu derslerin pratik uygulamaları, staj grupları şeklinde ve bir seferde bir staj olacak şekilde alınacaktır.
 
 
5. Sınıf  
Kodu Ders Adı AKTS T+U+L Kredi Z/S
Yıllık  
DHF550 Protetik Diş Tedavisi 7 0+26+0 16 Zorunlu
DHF551 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 5 0+26+0 16 Zorunlu
DHF552 Endodonti 5 0+26+0 16 Zorunlu
DHF553 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 7 0+26+0 16 Zorunlu
DHF554 Pedodonti 5 0+26+0 16 Zorunlu
DHF555 Periodontoloji 6 0+26+0 16 Zorunlu
DHF556 Ortodonti 6 0+26+0 16 Zorunlu
DHF557 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 4 0+26+0 16 Zorunlu
DHF558 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (T) 1 1+0+0 1 Zorunlu
DHF559 Çene - Yüz Cerrahisi 3 1+0+0 1 Zorunlu
Güz Dönemi  
DHF501 Mezuniyet sonrası Meslek Bilgisi 2 1+0+0 1 Zorunlu
DHF503 Kulak Burun Boğaz 2 1+0+0 1 Zorunlu
DHF505 Adli Tıp 2 1+0+0 1 Zorunlu
Bahar Dönemi  
DHF502 Nöroloji - Psikiyatri 2 1+0+0 1 Zorunlu
DHF504 İmplantoloji 2 1+0+0 1 Zorunlu
DHF506 Çene - Yüz Protezi 1 1+0+0 1 Zorunlu
Toplam : 60 8+256+0 136  
 
 
 • DHF550, DHF551, DHF552, DHF553, DHF554, DHF555 ve DHF556 ve DHF557 kodlu derslerin pratik uygulamaları,  staj grupları şeklinde ve bir seferde bir staj olacak şekilde alınacaktır.


Fakülte Erasmus, Farabi, Mevlana Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Fakülte Erasmus, Farabi, Mevlana Koordinatör yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Fakülte Bologna koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Fakülte Bologna Koordinatör Yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI


Diş Hekimliği Fakültesi