Hakkımızda

   Fakültemizin kurulma kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.04.2000 tarih ve 8083 sayılı yazısı ile alınmış, 28.11.2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemiz Senatosu’nun 23.01.2009 tarih ve 2009/2-5-2 sayılı kararı ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının kurulması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına oybirliği ile teklif edilmiş ve 14.04.2009 tarih ve 1692 sayılı yazısı ile de açılması uygun görülmüştür.
16.04.2009 tarihinde Prof.Dr. Ünsal Özgen fakültemize dekan olarak atanmıştır. Bu tarihte Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ve Periodontoloji anabilim dallarının açılmasına karar verildi.


KURUMSAL POLİTİKAMIZ

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve çalışanları olarak;

•Diş Hekimliği alanındaki yenilik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
•Çağın gerekliliklerini karşılayan; eğitim, hizmet ve araştırma faaliyetleri yürütmek,
•Tüm öğrencilerinin, personelin, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
•Güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek, riskleri azaltmak ve gerekli tedbirleri almak,
•İş sağlığı ve güvenliğinin yönetimi ve performansını sürekli iyileştirmek,
•Faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek ve çevreyi korumak için gerekli önlemleri almak, 
•İlgili mevzuata ve yönetim sistemleri şartlarına uyan ve kalite kültürünü benimsemiş olan çalışanları ile birlikte, bu şartları sürekli iyileştirmek, kurumsal politikamızdır.

VAROLUŞ SEBEBİMİZ (MİSYON

•Çok yönlü ve yenilikçi düşünme becerisine sahip, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, paylaşımcı, girişimci diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek,
•Toplumun ağız ve diş sağlığını en yüksek düzeye taşımak için yüksek kalitede koruyucu ve düzeltici tedavi hizmeti sunmak,
•Uluslararası düzeyde bilimsel araştırma/yayın yapmaktır. 

UFKUMUZ (VİZYON)

•Eğitim, hasta tedavisi ve araştırma kalitesi ile ağız diş sağlığını geliştirmede bölgemizde, ülkemizde ve komşu ülkelerde referans merkezi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

•Kalite
•İnsana ve çevreye saygı
•Adalet ve Liyakat
•Akademik özgürlük
•Ortak çalışma ruhu
•Evrensellik
•Gerçekçilik ve Güvenilirlik
•Hesap verebilirlik


Diş Hekimliği Fakültesi