Dec. 13, 2018

Birimlerde Engelsiz İnönü Sorumlusu Belirlenmesi

Engelsiz İnönü koordinatörlüğü yönergesi gereğince  engelli öğrencilere akademik sorunları konusunda danışmanlık yapacak akademik birimlerde Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek bir Öğretim Elemanının iletişim bilgilerinin 20 Aralık 2018 Perşembe gününe kadar Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü birimine bildirilmesi gerekmektedir.

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü