Dec. 13, 2018

Birim Sorumlularıyla Toplantı

     Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Yönergesi gereğince birimlerde Dekan/Müdür tarafından belirlenen birim sorumlularıyla 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat : 11:00'de Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda toplantı yapılacaktır. 
 
     Birim sorumlularının 27 Aralık 2018 tarihine kadar birimlerde engelli öğrenciler arasında Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birim Öğrenci Temsilcisini seçim yoluyla belirlemiş olmaları gerekmektedir Duyurulur.

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü