March 29, 2019

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ MODÜLÜ HİZMETE GİRMİŞTİR

 

       Üniversitemizde öğrenim gören, engelli öğrencilerimize eğitim hayatlarında Üniversitemiz Yerleşkesi alanında ihtiyaç  duydukları konularda yardım ve refakat etmek isteyen gönüllü öğrencilerimiz Üniversitemiz Web sayfasında (Engelsiz İnönü) başlığı altında bulunan Başvurular Kısmındaki  “Gönüllü Öğrenci Başvuru Modülü) ile başvurmaları halinde, Koordinatörlüğümüzce oluşturulan Engelli Öğrenci Yardım ve Refakat havuzunda yer alarak, Y.Ö.K (Yükseköğretim Kurulunun) her yıl düzenlediği https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2019/engelsiz_universite_bayrak_odullerilleri_14112018_yurutme_kurulu_karari.pdf “Engelli Dostu  Bireysel Ödülleri” ne başvurmaları durumunda ödüllendirileceklerdir.

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü