FAQ

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
SIK SORULAN SORULAR

Yükseköğretim öğrenci  ve  personel  hareketliliği kapsamında  hangi  ülkeler  ile hareketlilik gerçekleştirilebilir?
Programın  ilk  yılında  sadece  AB  üyesi  ülkeler  ve  AB  üyesi  olmayan  program  ülkeleri (Norveç,  İzlanda,  Lihtenştayn,  İsviçre, Makedonya ve  Türkiye) arasında hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. İlerleyen yıllarda hareketlilik gerçekleştirilebilecek ülke sayısının artması öngörülmektedir.
 
Erasmus+ yükseköğretim öğrencileri için farklı imkânlar sunuyor mu?
Erasmus+  dönemi  ile  birlikte,  yükseköğretim  seviyesinde  olup  yüksek  lisans  planlayan öğrenciler için “Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Joint Master Degrees) ve Yüksek Lisans Öğrencileri  İçin  Kredi  Garantisi  (Erasmus+  Master  Degree  Loans)  imkânları  getirilmiştir. Web  sayfamızda (http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler) konu  ile ilgili özet bilgi bulunmakla birlikte, söz konusu faaliyet türleri Merkezimiz tarafından yürütülmediğinden  detaylar  konusunda  Avrupa  Komisyonuna  ait  aşağıdaki  linklerin incelenmesi önerilmektedir:
 
Joint Master Degrees:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
 
Erasmus+ Master Degree Loans:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
 
Mezun öğrenciler öğrenim ve staj faaliyetinden faydalanabilirler mi?
Öğrenci  öğrenim  hareketliliği  için  öğrencilerin  öğrencilik  statülerinin  bulunması gerekmektedir.  Diğer   taraftan,   yeni   dönemde   yapılan   bir   değişiklik   ile   birlikte,   yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik  statüsü  devam  ederken  staj programına  başvuru  yapan  öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken yükseköğretim kurumuna başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.
 
Bir öğrenci olarak, öğrenim ve staj faaliyetlerden ne kadar süre ile hibeli olarak yararlanabilmem mümkündür?
Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak toplam 12 ay faydalanma imkanları bulunmaktadır. Ancak Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde belli bir süre öğrenim veya staj hibesi alınmış olması halinde, aynı öğrenim kademesi içinde alınabilecek hibe miktarı 12 ay eksi daha önce hibe alınan süre kadar olabilecektir. Benzer faaliyetlerden daha önce yararlanmamış öğrencilere öncelik konusunda, programlardan mümkün olduğu kadar fazla sayıda kişinin yararlanabilmesi amacıyla, yükseköğretim kurumu, daha önce Erasmus hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrenciler yerine, hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verebilecektir. Erasmus+  döneminde  öncelik   uygulamasının,  öğrenci       seçimlerinde kullanılacak  puanın  hesaplanmasını  takiben, daha önce faaliyetten faydalanan öğrencilerden
10 puan düşülmesi şeklinde kullanılması gerekmektedir.
 
Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?
Yükseköğretim   öğrenci   ve   personel   hareketliliği   faaliyetlerinden   faydalanacak   kişilere kalacak yer ayarlanması Merkezimizin veya yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir.  Ancak,  öğrencisi  olunan  ve  misafir  olunacak  kurumların  AB  ofisleri  öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşacaklardır.
 
Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?
Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği  tarafından  talep  edilen  evrakların  eksiksiz  tamamlanması önemlidir.  Programımız  kapsamında  hibe  alan  öğrencilere  vize  işlemlerini  kolaylaştırmak amacı ile, talepleri halinde, üniversiteleri tarafından “Yükseköğretim öğrenci hareketliliği kapsamında seçildikleri ve aylık … kadar hibe alacakları” şeklinde resmi yazı verilebilecektir.
 
Bağlı bulunduğum yükseköğretim kurumundan bağımsız olarak yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden faydalanmam mümkün mü?
Hayır.  Yükseköğretim  öğrenci  ve  personel  hareketliliği  faaliyetlerinden  yalnızca  öğrencisi veya personeli olunan yükseköğretim kurumları aracılığıyla faydalanılabilmektedir.
 
Yükseköğretim kurumundan alacağım hibeye ilaveten Merkezinize başvurarak ekstra hibe alabilmem mümkün mü?
Hayır.  Merkezimiz  Yükseköğretim   Koordinatörlüğü,  elindeki  hibenin  tamamını yükseköğretim kurumalarına aktarmış durumdadır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir ve bireysel başvurular için ayrılmış ayrı bir hibe kalemimiz bulunmamaktadır.
 
Gideceğim ülke veya yükseköğretim kurumunu kendim seçebilir miyim?
Yükseköğretim öğrenci  öğrenim hareketliliği ve personel  ders verme hareketlilikleri kapsamında,  yalnızca  yükseköğretim  kurumlarının  anlaşmalı  oldukları  yurtdışındaki  ortak yükseköğretim   kurumlarına   gidilebilmektedir.   Ancak   bağlı   olduğunuz   yükseköğretim kurumunda  bulunan,  kurumlar  arası anlaşma  yapmaya  yetkili  kişilere  isteklerinizi  ve bağlantılarınızı  bildirmeniz  halinde  ilgili  kurum  ile  kurumlar  arası  anlaşma  yapılmasına öncülük edebilme imkânınız bulunmaktadır.
 
Kurumlar arası anlaşmalar nasıl yapılır?
Kurumlar arası anlaşmalar, yükseköğretim kurumlarının fakülteleri/bölümleri arasında, yükseköğretim kurumlarının yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrenci/personelin belli süreler ile hareketlilik yapmasına imkan sağlayacak şekilde imzalanır. Öğrencilerin kurumlar arası anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulma konusunda yardımcı  olmaları  mümkündür.  Ancak   yapılacak  hiçbir  anlaşma,  bu  anlaşma  zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adınadır ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.
 
Öğrenci staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?
Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup, kurumlarının AB Ofislerine başvuruda bulunabilirler. Gerek yükseköğretim kurumunun önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler faaliyetten faydalanabilirler.
 
Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?
Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.
 
Erasmus+  öğrenci  hareketliliğinden  faydalanmadan  önce  yabancı  dilimi  nasıl geliştiririm. Bu konuda üniversitem ne gibi yardımda bulunabilir?
Yurt  dışına  gidecek  öğrencinin  belirli  bir  düzeyde  yabancı  dil  bilmesi  gerekir.  Bunun gidilecek  ülkenin  dili  olması  şart  olmayabilir.  İngilizce  dili  Avrupa  ülkeleri  içinde  büyük ölçüde birleştirici bir dil olmakla birlikte bazen gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi de gerekli  olabilmektedir.  Bu  nedenle, öğrenciler  gidecekleri  ülkenin  ve  alacakları  eğitimin dilinin  ne  olduğu  konusunda  faaliyet  başlamadan  önce  emin  olmalı  ve  dil  becerilerini geliştirmeye   çalışmalıdırlar.  Yurtdışına   gitmek   üzere   seçilen   öğrenciler   dil   konusunda kendilerini bir  miktar daha  geliştirmek isterlerse kendi  okullarının Ab ofisleri ile iletişime geçerek  okullarının  dil  konusunda  bir  destek  sağlayıp  sağlayamayacağı  konusunda  bilgi almaları eklenmektedir. Bazı okullar kendi imkanları ile kurslar düzenleyerek öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye çalışırlarken, bu tip imkanı olmayan okullar öğrencilerin gidecekleri kurslara belli oranda maddi destek sağlayarak öğrencilerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca,  Erasmus+  döneminde  Komisyon’un  belirli  dillerde  öğrencilere  online  dil  desteği sunması  da  planlanmaktadır.  Bu  konu   ile  ilgili  detaylar  belirlendikçe,  yükseköğretim kurumlarımız ile paylaşılacaktır.
 
2014-2015 akademik yılı için belirlenmiş öğrenci seçim kriterleri nelerdir?
Erasmus öğrenci  öğrenim ve öğrenci  staj  faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki kriterleri taşımaları gerekmektedir:
1-     Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhang i birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olması
2-      a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 .00
b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının e n az 2.50/4.00 olması
Yükseköğretim  kurumları  öğrencilerini  AB  Eğitim  ve  Gençlik  Programları  Merkez’inin belirlediği seçim kriterlerine göre seçerler. Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda  bulunan  öğrenciler  arasından,  Merkez   tarafından  ilan   ed ilen  değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanların dikkate alınması ile oluşturulacak nihai puanın en yüksekten aşağıya  doğru  sıralanmasıyla  gerçekleştirilir.  Öğrencilerin  puan  sıral aması,  bölüm  veya fakültelerine göre kendi içinde yapılır.
2014-2015  dönemi  öğrenci  öğrenim  ve  öğrenci  staj  başvurularının  değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir:
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
 
2014/2015 akademik yılında yurtdışına gidecek öğrenciler için  belirlenen aylık  hibe miktarları ne kadardır?
Erasmus+ döneminde faaliyetlerimizden faydalanacak öğrenciler için belirlenen aylık hibemiktarları aşağıda verilmektedir:

İlk dönem X ülkesinde başladığım öğrenim hareketliliğimi, ikinci döneme uzatarak Y ülkesinde tamamlayabilir miyim? Böyle bir durumda hibe alabilir miyim?
Öğrenim faaliyetinin ikinci döneme uzatılması, öğrencinin talebi, yükseköğretim kurumunun uygun bulması ve yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibesi olması durumunda, faaliyet süresi hibeli olarak uzatılabilir. Süre uzatımları için hibe olmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve  tüm  program kurallarının uygulanması şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına da izin verilebilir. Diğer taraftan dönem  uzatma  ancak  aynı  yükseköğretim  kurumunda  kalınması  halinde  geçerli  olacaktır. Farklı bir ülkede ikinci kez öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için ise yeni bir başvuru ve seçim sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Erasmus+ Programme