Formlar ve Dökümanlar

Not: Enstitümüze gönderilecek tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.


1.   BAŞVURU FORMLARI

 

      A.    Yüksek Lisans –Doktora Öğrencisi Başvuru Formu  

      B.    Lisansüstü Kesin Kayıt Formu

      C.     Özel Öğrenci Başvuru Formu

      D.    100-2000 YÖK Doktora Öğrencisi Başvuru Formu  

      E.    ÖYP Başvuru Formu

      F.     ÜNİP Başvuru Formu

      G.   Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu

      H.   Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

2.   DANIŞMANLIK FORMLARI

 

      A.    Danışman Atama Öneri Formu

      B.    İkinci Danışman Atama Öneri Formu

      C.    Danışman Değişiklik Formu

 

3.   SEMİNER FORMLARI

 

      A.    Seminer Toplantısı Bildirim Form

      B.    Seminer Değerlendirme Tutanağı Formu

 

4.   YETERLİLİK FORMLARI

 

      A.    Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi Bildirim Formu

      B.    Doktora Yeterlik Sınavı İstek Formu

      C.    Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

      D.    Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı Formu


5.   TEZ İZLEME KOMİTESİ VE TEZ ÖNERİ FORMLARI


A.    Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

B.    Tez İzleme Komitesi Değiştirme Formu

C.    Tez Öneri Formu

D.    Doktora Tez Önerisi Savunma İstek Formu

E.    Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı Formu

F.   Tez Gelişim Raporunu ve TİK Üyelerine Bildirim Formu

G      Tez Gelişim Toplantısını Enstitüye Bildirim Formu

H.     Tez Gelişim Raporu Değerlendirme Tutanağı

  

6.   TEZ SAVUNMA FORMLARI 


A. Tez Savunma İstek Formu

B.    Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu

C.    Tez Benzerlik Formu

D.    Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

E.    Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu

F.    Tez Yazım Kontrol Formu

G. Tez Teslimi İçin Ek Süre Talep Formu

H.    Tez Başlığı - Konusu Değişikliği (Yüksek Lisans)

İ.   Tez Başlığı - Konusu Değişikliği (Doktora)

 

7.   ANA BİLİM DALI FORMLARI


A.    Kayıt Dondurma Formu

B.    Açılacak Dersleri Enstitü Bildirim Formu

C.    Ders Telafi Bildirim Formu

D.    Doktora Öğrencilerin YL-Lisanstan Ders Alma Formu

E.    Farklı Anabilim Dalı-Enstitüden Ders Alma Formu

F.    Ders Muafiyet Formu

G.   Araştırma İzni Formu

H.   Yurtiçi-Yurtdışı Kongre İzin Talep Formu 8.   DİĞER FORMLAR

 

       A .    İlişik Kesme- Kayıt Silme Formu

       B.    Mezuniyet Belgesi İstek Formu

 Fen Bilimleri Enstitüsü 2017