Hakkımızda

Üniversitemizin en köklü ve en büyük fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını yetiştirmenin yanı sıra modern eğitim programıyla farklı alanlarda çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesini hedefler. Buna ek olarak üniversitemizin birçok diğer fakültelerindeki temel bilim derslerinin ve uygulamalarının yürütülmesini sağlar. 


14 bölümü bulunan fakültemizde lisans ve lisansüstü programları yürütülmektedir. Fen bilimleri alanında güçlü laboratuar imkanları ile bilimsel araştırmalar yürütülmekte ve yeni araştırmacılar yetiştirilmektedir. Sosyal bilimler alanlarındaki öğrencilerimize ise araştırmaya yönelmelerini sağlayabilecek temel eğitimin yanı sıra farklı alanlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilecek disiplinlerarası bir eğitim verilmektedir.