TARİHÇE

  1. Giriş

 İnönü Üniversitesinde Astronomi-Astrofizik çalışmaları ilk olarak 1987 yılında Prof.Dr. Zeki  Aslan’ın Fizik bölüm başkanlığına getirilmesi ile başlamıştır. Daha sonra Prof.Dr. Orhan Gölbaşı hocamızın Malatyaya gelmesi ile çalışmalar hız kazanmıştır. O yıllarda 20 cm lik Celestron teleskop ve SSP5 fotometrik gözlem aygıtı ile ilk gözlemler başlamış ve üniversitemiz kampüsü içinde bir gözlemevi kurulmuştur. Daha sonra Paris gözlemevinden Astrolab getirtilerek oda kampüsümüze yerleştirilmiştir (1 ve 2 nolu fotoğraflar). Zeki Aslan ve Orhan gölbaşı hocalarımızın akdeniz üniversitesi geçmeleri sürecinde bu iki alet Tübitak Ulusal Gözlemevine taşındığından üniversitemizdeki gözlem olanakları sona ermişti.


Şekil-1 Eski gözlemevi sürgü tipi çatısı

Daha sonraki yıllarda gelen yönetimlerin Astronomi ve Astrofizik alanındaki çalışmalara gereken önemi vermemesi nedeniyle üniversitemizde uzun yıllar bu alanda bir çalışma yapılmamış, bu alandaki bilim insanları da mümkün olduğu ölçüde projelerle TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin imkanlarından yararlanmaya çalışmışlardır.


Şekil-2 Eski gözlemevi

2004 yılında o zamanki Rektörümüz Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu şu anda halen kullanmakta olduğumuz Meade LX-200 GPS teleskobunu almak için ikna edilmişse de, yönetimin  Odak düzlemi aygıtlarını almaması nedeniyle bu teleskop uzun süre sadece şenliklerde ve halk günlerinde kullanılabilmiştir (Şekil-3).

Şekil-3 Gözlem şenliği

2011 yılında rektörümüz prof.Dr. Cemil Çelik ile bir görüşmem esnasında, teleskobumuzun olduğunu ama odak düzlemi aletlerimiz olmadığı için ölçüm yapamadığımızı, Türkiyede Astronomi ve Uzay bilimleri ile ilgili yapılan çalışmalara çok kaynak ayrılmadığını, bir gözlemevi ve bölüm kurulması halinde bunun üniversitemizin misyonuna katkı yapacağını anlattım. Kendileride bana bir proje getir değerlendirelim dedi. Taslak halinde yaptığım çizimler yüksek mimar Turan Üzmez ve İnşaat mühendisi Cenk Fenerli  tarafından projelendirilmiş ve rektör beyin destekleri ile KUBAT şirketler grubu tarafından hibe yoluyla yapılmıştır.(Şekil 4;5;6)Şekil-4 proje mühendisleri                              


Şekil-5 Temel

Şekil-6 bitmiş hali

Görece kısa bir inşaat sürecinden sonra gözlemevi  KUBAT şirketler grubundan teslim alınmış ve resmi olarak  18 Mayıs 2012 tarihinde açılmıştır (Şekil 7, 8). 

Şekil 7 Açılış