BİNA

  1. Gözlemevi Yerleşimi ve tasarımı

 

Gözlemevi  yerleşke içinde çeşitli noktalarda yapılan ışık kirliliği ve rüzgar ölçümleri göz önüne alınarak en uygun yere kurulmuştur. (Şekil-9)

Şekil-9 Gözlemevi yerleşimi

 

Yapılan ışık kirliliği ölçüm sonuçlarına göre kampüs içinde ortalama gök parlaklığı 19.84 iken ( Aslan ve ark. 2011) bu değer gözlemevi bölgesinde 20.30  olarak ölçülmektedir. Buna göre gözlemevinde çıplak gözle kabaca 5,5. kadirden bir yıldızı gözle görebilmek mümkündür.

   Şekil 10   Gözlemkatı                                    

     Şekil 11 Seminer salonu

Gözlemevimiz aynı anda 4 araştırmacıya en iyi şekilde gözlem ve yaşam olanaklarını sunabilecek şekilde tasarlanmıştır.  Bu amaçla en üst kattaki teleskop pilyesinin bulunduğu bölme ile gözlemcinin bulunduğu bölge ısı yalıtımlı bir duvar ile ayrılmıştır. Ayrıca orta katta 30 kişilik bir sınıf ve alt katta bir mutfak ve iki adet banyo-lavabolu odadan oluşan bir dinlenme alanına sahiptir  (Şekil 10,11,12,13).

 

 

Şekil 12 Dinlenme salonu                                

  Şekil 13: ZiyaretcilerGök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi